Τα συμπεράσματα για το Brexit υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Τα συμπεράσματα για το Brexit υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το κείμενο, “το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η μεταβατική περίοδος θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και σημειώνει με ανησυχία ότι η πρόοδος στα βασικά ζητήματα που ενδιαφέρουν την Ένωση δεν επαρκεί ακόμη για την επίτευξη συμφωνίας”.

“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα της Ένωσης να έχει όσο το δυνατόν στενότερη εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει των οδηγιών διαπραγμάτευσης της 25ης Φεβρουαρίου 2020, τηρώντας παράλληλα τις προηγούμενες συμφωνημένες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και  αυτές της 25ης Νοεμβρίου 2018, ιδίως όσον αφορά τους ισότιμους όρους, τη διακυβέρνηση και την αλιεία”, σημειώνεται.

“Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ένωσης να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις τις προσεχείς εβδομάδες και καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να καταστεί δυνατή μια συμφωνία”, αναφέρουν τα συμπεράσματα.

“Όσον αφορά το νομοσχέδιο για την εσωτερική αγορά που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η συμφωνία αποχώρησης και τα πρωτόκολλά της πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως και εγκαίρως”, τονίζεται.

“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και όλους τους ενδιαφερόμενους να εντείνουν το έργο τους σχετικά με την ετοιμότητα και την ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της μη συμφωνίας, και καλεί την Κομισιόν, ιδίως, να εξετάσει έγκαιρα μονομερή και περιορισμένα χρονικά μέτρα έκτακτης ανάγκης που είναι προς το συμφέρον της ΕΕ”.

Σύμφωνα με κοινοτική πηγή, οι 27 ηγέτες εξέφρασαν συνολική υποστήριξη στον Μισέλ Μπαρνιέ και τη διαπραγματευτική του προσέγγιση, μεταξύ των ηγετών επικράτησε αλληλεγγύη και ενότητα, ενώ οι EΕ27 είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν και έχουν σαφή προτίμηση για μια συμφωνία. Όμως η ΕΕ θα παραμείνει ενωμένη στα θέματα όπως  η Ενιαία Αγορά, η αλιεία και η διακυβέρνηση.

Μετά το πέρας της συζήτησης για το Brexit, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεκόπη προσωρινά και ο Πρόεδρος, Σαρλ Μισέλ, θα παραχωρήσει δημοσιογραφική διάσκεψη.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,