Τα ψηφιακά δικαιώματα και αρχές και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συζήτησε το Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ

Συζήτηση προσανατολισμού για τα ψηφιακά δικαιώματα και αρχές, η οποία θα καθοδηγήσει την Κομισιόν στην προετοιμασία πρότασης για το θέμα συζήτησαν την Παρασκευή στις Βρυξέλλες οι αρμόδιοι Yπουργοί στο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών (που αποτελεί τη σύνθεση του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας για σχετικά θέματα).

Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης την γενική προσέγγιση της θέσης του για τα προτεινόμενα μέτρα για ένα κοινά συμφωνημένο υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δρ. Στέλιος Χειμώνας σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η συζήτηση προσανατολισμού για τα Ψηφιακά Δικαιώματα και Αρχές θα αποτελέσει τον οδηγό της Κομισιόν για την προετοιμασία της πρότασής της για μια διακήρυξη όλων των θεσμών για έναν βιώσιμο, ανθρωποκεντρικό και βασισμένο στις αξίες της ΕΕ ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι ψηφιακές αρχές έχουν στόχο την καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών για το ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τους δρώντες σε επίπεδο πολιτικής και τους διαχειριστές ψηφιακών υπηρεσιών.

Σε παρέμβασή του, ο δρ. Χειμώνας ανέφερε ότι η Κύπρος συμμερίζεται πλήρως το όραμα της ΕΕ όπως παρουσιάζεται στην «Ψηφιακή Πυξίδα 2030» και υποστηρίζει την ετοιμασία ευρωπαϊκής δήλωσης ως ένα πρώτο βήμα για θέσπιση του συναφούς πλαισίου. Το πλαίσιο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους πολίτες της ΕΕ και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής καθώς και να δημιουργήσει παγκόσμια βάση για ομονοούντες εταίρους, σημείωσε.

Η ΕΕ έχει την ευκαιρία και το καθήκον να καθοδηγήσει τους πολίτες της σε μια εποχή ψηφιακής κοινωνίας όπου οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν τα ψηφιακά τους δικαιώματα και οι κυβερνήσεις να καθορίσουν με σαφήνεια τις προσδοκίες τους από παρόχους τεχνολογίας, προκειμένου να διασφαλίσουν τόσο τα ατομικά δικαιώματα και ελευθέριες αλλά και να παρέχουν ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις, κατέληξε.

Όσον αφορά την γενική προσέγγιση του Συμβουλίου για την πρόταση οδηγίας για κοινό υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην Ένωση (NIS2) που στοχεύει στην αναθεώρηση της ισχύουσας Οδηγίας για ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων πληροφορικής, ο δρ. Χειμώνας υποστήριξε το συμβιβαστικό κείμενο της Προεδρίας και σημείωσε ότι αυτό επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της αρχικής Οδηγίας προσθέτοντας εθνική διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου η οποία παρέχει στα κράτη μέλη την απαραίτητη ευελιξία στον προσδιορισμό βασικών και άλλων κρίσιμων οντοτήτων.

Το Συμβούλιο προχώρησε επίσης σε αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με τις προτάσεις για έναν Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα και το πρόγραμμα πολιτικής για το 2030 “Πορεία προς τη Ψηφιακή Δεκαετία”.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,