Συνέχεια στην Θεσμών για το Πόθεν Έσχες με κατάθεση προτάσεων νόμου για διεύρυνση ελέγχου

Συνεχίστηκε την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής η συζήτηση για το Πόθεν Έσχες με στόχο μέχρι τα Χριστούγεννα η Βουλή να έχει νομοθετήσει ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για όλα τα άτομα που ασκούν εξουσία και ένα κώδικα δεοντολογίας για τους Βουλευτές.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαχαρίας Ζαχαρίου δήλωσε ότι έχει ζητηθεί από τις κοινοβουλευτικές ομάδες, όσες το επιθυμούν , να καταθέσουν επιπλέον προτάσεις νόμου για εμπλουτισμό ή διόρθωση της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαρίου, μέσα από τις προτάσεις η Βουλή κινείται στους εξής άξονες:
Ο πραγματικός έλεγχος και αξιοπιστία των στοιχείων που κατατίθενται και προς τούτο υπάρχουν εισηγήσεις για αξιολόγηση και παράδοση του τελικού πορίσματος στο κοινό, η διεύρυνση του καταλόγου των ελεγχόμενων προσώπων, η ομοιομορφία στο τρόπο κατάθεσης για σωστή σύγκριση και έλεγχο στοιχείων, η αναγραφή των ΜΕΔ ή η αναγραφή αν κάποιος είναι εγγυητής σε ΜΕΔ.

Για το σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι θα κατατεθεί αύριο πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για αναγραφή του τελικού αποδέκτη σε εταιρεία – κέλυφος , ποιος είναι ιδιοκτήτης και ποιος έχει συμφέροντα.

«Η γενική μας πρόθεση είναι να δούμε το νόμο άρθρο προς άρθρο, με στόχο να τον κάνουμε πιο λειτουργικό, να υπάρχει διαφάνεια , να είναι όλα στο φως ελεγμένα και προσεγμένα. Στόχος είναι να δώσουμε μια πραγματική εικόνα των στοιχείων, να ελεγχθούν όλων τα περιουσιακά στοιχεία ώστε και ο κόσμος να ξέρει ότι κάποιοι εκλέγονται στην πολιτική γιατί θέλουν να προσφέρουν και όχι γιατί θέλουν να πλουτίσουν», ανέφερε.

 Για τους δικαστές ανέφερε ότι στη διεύρυνση του καταλόγου όσων ελέγχονται περιλαμβάνονται και οι δικαστές και η Επιτροπή θεωρεί ότι όσοι ασκούν εξουσία – ως θέμα πολιτικής αρχής- είτε είναι εκλελεγμένοι είτε είναι διορισμένοι σε διάφορα πόστα ή μέλη της δικαστικής εξουσίας οφείλουν προς τον λαό να δίδουν αναφορά για τα περιουσιακά τους στοιχεία.

«Το πως θα γίνει αυτό, το συζητάμε, θέλουμε να βρεθεί η χρυσή τομή αλλά το θέμα αρχής για μας είναι πάνω από όλα και το οφείλουμε στον κόσμο, για οποιονδήποτε ασκεί εξουσία, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής. Η’ θα κάνουν από μόνοι τους όπως η GRECO απαιτεί ή θα αναγκαστούμε να νομοθετήσουμε», ανέφερε.

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου για το Πόθεν Έσχες.

Ο Βουλευτής του κόμματος Άριστος Δαμιανού είπε πως στόχος είναι να ενισχυθούν τα επίπεδα ελέγχου, λογοδοσίας και διαφάνειας στις νομοθεσίες. Οι δύο προτάσεις προνοούν ότι:

Τα ελεγχόμενα πρόσωπα οφείλουν να αποκαλύπτουν συμφέρον που κατέχουν σε νομικά πρόσωπα στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό, είτε μέσω καταπιστευματοδόχων, είτε μέσω φαινόμενου μετόχου, είτε υπό την ιδιότητα του πραγματικού δικαιούχου.

Εξήγησε πως η υπερψήφιση αυτής της πρότασης νόμου θα τερματίσει το απαράδεκτο φαινόμενο της απόκρυψης ή της παράλειψης αποκάλυψης συμφερόντων από ελεγχόμενα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από αχυράνθρωπους ενώ είναι εκείνοι οι πραγματικοί δικαιούχοι και ιδιοκτήτες εταιρειών.

Επίσης προνοεί ότι σε περίπτωση που ελεγχόμενα πρόσωπα αποβιώσουν και διαφανεί ότι κατά την υποβολή δήλωσης περιουσιακών στοιχείων παρέλειψαν να περιλάβουν κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία δηλαδή υπέβαλαν ψευδή δήλωση για τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Κύπρο ή το εξωτερικό η εν λόγω περιουσία θα λογίζεται ως περιουσία υπόπτου και θα ενεργοποιείται ο νόμος για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Η υπερψήφιση αυτής της πρότασης θα μπορεί να οδηγήσει σε δήμευση περιουσίας Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργού ή Βουλευτή μετά θάνατον. Πεποίθησή μας ότι η διαφάνεια στη δημόσια ζωή εξυπηρετεί την παρεμπόδιση της εκμετάλλευσης δημόσιου αξιώματος , θέσης ή ιδιότητας και ενισχύει την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στη δημόσια ζωή», ανέφερε ο κ. Δαμιανού.

Ο Γιώργος Περδίκης είπε ότι το κόμμα του κατέθεσε πρόταση νόμου που προνοεί ότι όλες ανεξαίρετα οι εκθέσεις για το Πόθεν Έσχες, και χωρίς να υπάρχει καταγγελία ή υποψία, να ελέγχονται από ανεξάρτητη ομάδα ελεγκτών και το πόρισμά της να παρουσιάζεται δημόσια.

«Δεν θα αφήνεται πλέον στην διακριτική εξουσία της επιτροπής των Βουλευτών αν θα υπάρχει αυτός ο έλεγχος.  Θα είναι υποχρεωτικός, θα ελέγχονται όλες οι εκθέσεις και θα δημοσιεύεται το πόρισμα και έτσι θα υπάρχει πραγματικό Πόθεν Εσχες επιτέλους και στην Κυπριακή Δημοκρατία», ανέφερε.

Ο κ. Περδίκης είπε ότι αναμένει πως θα γίνει αποδεκτή η πρόταση του Κινήματος να καταγράφονται τα ΜΕΔ «για να τελειώσει επιτέλους και αυτή η ιστορία που έχει εκθέσει την Βουλή και οι περιπτώσεις όπου οι Βουλευτές είναι εγγυητές σε ΜΕΔ».

Είπε ότι δεν θα δημοσιεύονται τα δάνεια του πρωτοφειλέτη.

Ανέφερε ότι θα ολοκληρωθεί και η συζήτηση για τον Κώδικα δεοντολογίας που θα καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν δωροληψία, σύγκρουση συμφερόντων και την κόσμια συμπεριφορά των Βουλευτών.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,