Συνάντηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)

Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν θέματα που απασχολούν τους δύο επαγγελματικούς φορείς καθώς και δράσεις οι οποίες θα δρομολογηθούν για τη διαχείριση προβλημάτων που αφορούν το σύνολο του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, δρ Χρίστος Κληρίδης, ο Γραμματέας κ. Νικόλας Τσαρδελλής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρειών Φορολογικού Σχεδιασμού και Χρηματιστηρίου κ. Κύπρος Ιωαννίδης, η Εκτελεστική Διευθύντρια κ. Κούλια Βάκη και εκ μέρους του ΣΕΛΚ ο Πρόεδρος Πιερής Μάρκου, ο Αντιπρόεδρος Νίκος Χειμαρίδης και ο Γενικός Διευθυντής Κυριάκος Ιορδάνους.

Οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν θέματα που αφορούν τον χρηματοοικονομικό τομέα, τον εποπτικό έλεγχο, το πλαίσιο της αφερεγγυότητας, το φορολογικό καθεστώς καθώς και θέματα εταιρειών. Αναφέρθηκαν επίσης σε οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών και διαπιστώθηκε η ανάγκη κοινής και δυναμικής παρέμβασης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι δύο φορείς συνηγόρησαν κατηγορηματικά στην περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης παραγωγικής συνεργασίας τους με στόχο την προώθηση συντονισμένων ενεργειών, ανταποκρινομένων στις προκλήσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και στην ενδυνάμωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,