Συνάντηση ΠΔΣ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου

Εποικοδομητική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του Προέδρου του ΠΔΣ δρος Χρίστου Κληρίδη, του μέλους του ΔΣ/Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας κ. Χριστάκη Μούσκου με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν απόψεις για σημαντικά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και αντηλλάγησαν απόψεις αναφορικά με την υλοποίηση βελτιωτικών ενεργειών.

Συγκεκριμένα, ο ΠΔΣ τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού διαδικασιών επί του συνόλου της Δημόσιας Υπηρεσίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αναφορά σε τμήματα ευθύνης του ΥΠΕΣ, σε σχέση με την εξασφάλιση αδειών απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από υπηκόους τρίτων χωρών μέσω των Επαρχιακών Διοικήσεων καθώς και της εξέτασης αιτήσεων από ορισμένους κλάδου του Τμήματος Κτηματολογίου.

Με αυτή την ευκαιρία, ο ΠΔΣ επανέλαβε την εισήγηση και βούλησή του να συμβάλει ουσιαστικά στη διεκπεραίωση του όγκου των αιτήσεων πολιτικού ασύλου με αξιοποίηση μελών του, στη βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Σημειώθηκε, επίσης, η πρόταση για διορισμό επιπρόσθετων δικαστών στο Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας κατόπιν αξιολόγησης των εκάστοτε αναγκών που προκύπτουν.

Επιπρόσθετα, δεδομένης της αυστηροποίησης του πλαισίου ελέγχου της πηγής των επενδύσεων στην Κύπρο, ο ΠΔΣ, ως εποπτική αρχή, εξέφρασε την πρόθεση και την ετοιμότητά του να συνδράμει την προσπάθεια για την εποπτεία και την κανονιστική συμμόρφωση σε συνεργασία με αρμόδιες θεσμικές αρχές.

Τέλος, τα δύο μέρη τόνισαν τη σημαντικότητα της διατήρησης άμεσης επικοινωνίας και ενίσχυσης της μεταξύ τους συνεργασίας για τη διαχείριση των ανωτέρω ζητημάτων καθώς και των όποιων προκλήσεων ανακύπτουν.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,