Εγκύκλιος 05/2023 – Αναθεωρημένος κατάλογος τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου και άλλων δικαιοδοσιών – 31/05/2023

Αγαπητά Μέλη,

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Π.Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την πιο πρόσφατη επικαιροποίηση των καταλόγων σχετικά με τις χώρες υψηλού κινδύνου και άλλων δικαιοδοσιών (EU, FATF, EU Tax). Για την Εγκύκλιο 05/2023 ΕΔΩ.
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,