Συμμετοχή Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη Διαδικτυακή Ετήσια Συνέλευση και Συνέδριο του BSEMAN

Το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Χωρών του Εύξεινου Πόντου και της Ανατολικής Μεσογείου (Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network – BSEMAN), διοργάνωσε την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 διαδικτυακό συνέδριο, με τίτλο «Ευκαιρίες για Διεθνή Έρευνα και Ακαδημαϊκές Συνεργασίες». Η συνάντηση περιλάμβανε παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη διεθνή δικτύωση και τις ευκαιρίες για ερευνητικές συνεργασίες, καθώς και τις εργασίες της 3ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ιδρυτικό μέλος του BSEMAN, συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση και την επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης. 

Στην εναρκτήρια συνεδρία, της οποίας προέδρευσε ο Δρ. Μιχάλης Κοντός, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη Συντονιστική Επιτροπή του BSEMAN, ο Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς ακαδημαϊκής δικτύωσης. Εξήρε τον ρόλο του δικτύου BSEMAN στην προώθηση της ακαδημαϊκής συνεργασίας και των ερευνητικών συνεργασιών στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε τη δέσμευση του Πανεπιστημίου ως προς την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του δικτύου. Τόνισε επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα πανεπιστήμια, όπως, το Τετράγωνο της Γνώσης, η Ανοικτή Επιστήμη και την Επιστήμη των Πολιτών, η Στρατηγική 2030 του ΟΗΕ για Αειφόρο Ανάπτυξη και οι σχετικοί Στόχοι, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και οι ανατρεπτικές τεχνολογίες, η ευέλικτη μάθηση, η διαδικτυακή μάθηση και οι εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης και η δια βίου μάθηση. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία των πανεπιστημιακών συνεργασιών ως προς την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και επεσήμανε τη σημασία του προγράμματος «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» της ΕΕ. 

Ακολούθως, ο Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης, Αντιπρόεδρος για τις Διεθνείς Συνεργασίες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μίλησε για τις ερευνητικές ευκαιρίες στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+, ERC και Horizon, ιδίως σε σχέση με ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Στην απογευματινή συνεδρία, μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρουσίασαν τις ερευνητικές τους προτάσεις και συζήτησαν σχετικά με συναδέλφους τους από τα υπόλοιπα πανεπιστήμια μέλη του BSEMAN. 

Η επόμενη Γενική Συνέλευση του BSEMAN θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, την Άνοιξη του 2022 και θα αποτελεί συν-διοργάνωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Δελτίο Τύπου Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,