Διαδικτυακή συνάντηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και του Γραφείου Δηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του ΟΑΣΕ για την αντιµετώπιση των εγκληµάτων µίσους

Πραγµατοποιήθηκε χθες, 22 Μαρτίου 2021, διαδικτυακή συνάντηση µε θέµα «Initiating Inter-Agency Co-operation on Addressing Hate Crime in Cyprus», σηµατοδοτώντας την έναρξη της διυπηρεσιακής συνεργασίας της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του Γραφείου Δηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του ΟΑΣΕ (OSCE ODIHR) στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας, για την ανάπτυξη και προώθηση διυπηρεσιακής συνεργασίας µεταξύ αρµοδίων δηµόσιων αρχών και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση εγκληµάτων µίσους στην Κύπρο (addressing hate crimes).

Κατά τη συνάντηση απηύθυναν χαιρετισµό η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κα Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δηµόσιας Δράσης κα Έµιλυ Γιολίτη, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας κ. Σάββας Αγγελίδης, ο Αρχηγός της Αστυνοµίας κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου.

Παρευρέθηκαν, δε, αντιπρόσωποι των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δηµόσιας Τάξης και Εσωτερικών, της Αστυνοµίας, του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Ακαδηµαϊκοί και αντιπρόσωποι από την Κοινωνία των Πολιτών/Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγιναν παρουσιάσεις των προκλήσεων που ανακύπτουν από τα εγκλήµατα µίσους, από τον Λειτουργό Α΄ του Γραφείου Επιτρόπου κ. Γεώργιο Κακότα, τον κ. Tome Shekerdjiev εκ µέρους του ODIHR, την κα Κυριακή Λαµπριανίδου του Γραφείου της Αστυνοµίας κατά των Διακρίσεων, τον κ. Μιχάλη Μπέη εκ µέρους της Υπηρεσίας Ασύλου και του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης, καθώς και από τις κ.κ. Μόνικα Παναγή και Νάταλι Αλκιβιάδου, εκ µέρους της Κοινωνίας των Πολιτών/NGO (ACCEPT –LGBTI Cyprus και Aequitas, αντίστοιχα).

Αναλύθηκαν, δε, οι προκλήσεις και ευκαιρίες για εµβάθυνση της συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων για την αντιµετώπιση των εγκληµάτων µίσους (hate crimes) ως απόρροια ρατσιστικών συµπεριφορών και αποφασίστηκαν τα από κοινού περαιτέρω βήµατα και δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,