Συμφώνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Eνεργοποιείται η ρήτρα εξαίρεσης από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις

Οι 27 Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ, οι οποίοι συνήλθαν τη Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης (ECOFIN), συμφώνησαν στην ενεργοποίηση της ειδικής ρήτρας εξαίρεσης από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), με στόχο την αναθέρμανση της οικονομίας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της εξάπλωσης του κορονοϊού στην ΕΕ και της επακόλουθης ύφεσης.

Διαβάστε επίσης: Η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Ανάμεσα στην ρητορική και την πραγματικότητα

Αναλυτικά, η δήλωση που υιοθέτησε το ECOFIN αναφέρει ότι “η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε σοβαρό οικονομικό κλονισμό που έχει ήδη σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνέπειες για τις οικονομίες μας θα εξαρτηθούν τόσο από τη διάρκεια της πανδημίας όσο και από τα μέτρα που λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σοβαρή οικονομική ύφεση που αναμένεται τώρα φέτος απαιτεί μια αποφασιστική, φιλόδοξη και συντονισμένη πολιτική απάντηση. Πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά ώστε να διασφαλίσουμε ότι το σοκ θα παραμένει όσο το δυνατόν συντομότερο και όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο και ότι δεν θα δημιουργήσει μόνιμες ζημίες στις οικονομίες μας και συνεπώς στη μεσοπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών”.

Οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ συμφωνούν με την εκτίμηση της Κομισιόν, όπως διατυπώνεται στην ανακοίνωσή της της 20ής Μαρτίου 2020, ότι “οι όροι για τη χρήση της γενικής ρήτρας διαφυγής του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ – δηλαδή μια σοβαρή οικονομική ύφεση στη ζώνη του ευρώ ή στην Ένωση συνολικά – πληρούνται. Η χρήση της ρήτρας θα εξασφαλίσει την απαραίτητη ευελιξία για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη στήριξη των συστημάτων υγείας και πολιτικής προστασίας και για την προστασία των οικονομιών μας, μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω κινήτρων αναθέρμανσης και συντονισμένης δράσης, σχεδιασμένης, κατά περίπτωση και έγκαιρης από τα Κράτη Μέλη”.

Η γενική ρήτρα διαφυγής θα επιτρέψει στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο να αναλάβουν τα αναγκαία μέτρα συντονισμού των πολιτικών στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, απομακρύνοντας παράλληλα τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που ισχύουν κανονικά για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email