Δ. Συλλούρης: O ψηφιακός μανδύας έχει επισκιάσει όλους τους τομείς της σύγχρονης πραγματικότητας – Σύνοδος Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακή Διακυβέρνηση (pics)

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, η 2η Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τις εργασίες της οποίας προσφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης.

Κατά τη Σύνοδο συζητήθηκαν και υιοθετήθηκαν οι προτάσεις των τριών Επιτροπών που αποτελούν την εν λόγω Παράλληλη Βουλή:

  • της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
  • της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  • της Επιτροπής Υγείας

“Αναμφισβήτητα, ο ψηφιακός μανδύας έχει επισκιάσει όλους τους τομείς της σύγχρονής μας πραγματικότητας -της οικονομίας, της υγείας, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της επικοινωνίας. Τάσσεται, λοιπόν, ως αδήριτη ανάγκη, η συμπόρευσή μας με το ρεύμα των αλλαγών και της προόδου, υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές και διαδικασίες σε όλα τα φάσματα και πτυχές της καθημερινότητάς μας. Η πανδημία COVID-19  -πέραν του ότι υπήρξε μια τεράστια και σκληρή δοκιμασία για όλους μας ανεξαιρέτως σε παγκόσμια κλίμακα, σε επίπεδο ανθρώπων και κρατών, διαταράσσοντας κάθε δεδομένη ισορροπία- μάς έδωσε ταυτόχρονα, τόσο απροσδόκητα, το έναυσμα ώστε να εντάξουμε άμεσα και τάχιστα στη ζωή μας τα τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Λειτούργησε αυτή η έκτακτη κατάσταση, την οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, ως κινητήριος μοχλός για την άμεση ένταξή μας στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς κωλυσιεργίες και αναβολές”, ανέφερε στην προσφώνηση του ο κ. Συλλούρης

Τόνισε επίσης ότι η αξιοποίηση της έρευνας, της τεχνολογίας και των καινοτόμων πρακτικών είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ψηφιακή αναβάθμιση της κοινωνίας και των διαδικασιών μας και την πρόοδο εν γένει κι ότι χωρίς την πολύτιμη τεχνολογική αρωγή, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα αναστολής της λειτουργίας του θεσμού της Παράλληλης Βουλής. “Αναντίρρητα, η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και η αξιοποίηση της έρευνας, αποτελεί προτεραιότητά μας”, κατέληξε.

Η Ολομέλεια υιοθέτησε την έκθεση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, την έκθεση της επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και ψηφιακής διακυβέρνησης ως, επίσης, και την έκθεση της Επιτροπής Υγείας για την ανάπτυξη και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα της Υγείας. Τέλος, η 2η Σύνοδος υιοθέτησε προτάσεις για περιορισμένες καταστατικές αλλαγές.

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του κ. Συλλούρη εδώ

Mε πληροφορίες από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email