Στο Ανώτατο οι αιτήσεις Alpha Bank και Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως για ακύρωση διατάγματος αποκάλυψης στοιχείων

 Άδεια για την καταχώρηση αίτησης για την έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari και για ακύρωση διατάγματος αποκάλυψης στοιχείων για την κλειστή περίοδο του 2013 έλαβαν από το Ανώτατο οι Alpha Bank Cyprus Limited και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσιας Εταιρείας.

Στις 12 Ιανουαρίου του 2021, στις 08:45, ορίστηκαν για εξέταση ενώπιον το Ανώτατου οι αιτήσεις των δύο Τραπεζών.

Σημειώνεται ότι Alpha Bank Cyprus Limited και Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσιας Εταιρείας κατέθεσαν στις 10 Δεκεμβρίου, η κάθε μία ξεχωριστά, προσφυγές στο Ανώτατο για να τους δοθεί άδεια καταχώρησης της αίτησης ακύρωσης του διατάγματος αποκάλυψης, το οποίο είχε εκδοθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας στις 6 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη δοθεί άδεια καταχώρησης αίτησης για certiorari στην Εθνική, την Astrobank και τη Eurobank για το ίδιο διάταγμα αποκάλυψης.

Στην απόφασή της για την Alpha Bank Cyprus Limited ο Δικαστής Α. Λιάτσος αναφέρει ότι το «το διάταγμα αποκάλυψης αφορά στην αναζήτηση πληροφοριών εναντίον αριθμού τραπεζών, μεταξύ των οποίων και η Αιτήτρια, σε σχέση με την παράδοση στοιχείων και εγγράφων που καλύπτουν την κλειστή περίοδο», σημειώνοντας ότι «ως προσδιορίζεται στο διάταγμα, τα έγγραφα αφορούν σε αλληλογραφία, διατάγματα, πρακτικά, σημειώσεις, οδηγίες, διαδικασίες, ηλεκτρονικά δεδομένα και συναλλαγές».

Όπως σημειώνει, «ως ‘κλειστή περίοδος’ προσδιορίζεται η περίοδος από 16-27.3.2013, κατά την οποία τα εποπτευόμενα τραπεζικά ιδρύματα παρέμειναν κλειστά ή απαγορεύθηκε η διενέργεια συναλλαγών μετά από σχετικά διατάγματα/εγκυκλίους/οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών ή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης αρχής».

Σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «η αίτηση για έκδοση του υπό συζήτηση διατάγματος αποκάλυψης στηριζόταν σε ένορκη δήλωση Υπαστυνόμου, μέλους του Γραφείου Διερεύνησης Θεμάτων Οικονομίας και ΣΠΕ, του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, που διερευνά τα αίτια της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδραζόταν στα άρθρα 45 και 46 των περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007-2013».

«Παρόμοιες με την παρούσα αιτήσεις, ουσιαστικά ταυτόσημες, τέθηκαν προς εξέταση ενώπιον αριθμού Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σε όλες, οι αιτητές ζητούν άδεια όπως προσβάλουν το εν λόγω διάταγμα ημερομηνίας 6.11.2020, προβάλλοντας παραπλάνηση του Επαρχιακού Δικαστηρίου και μη αποκάλυψη ουσιωδών γεγονότων κατά τη μονομερή αίτηση, έλλειψη και υπέρβαση δικαιοδοσίας στη βάση ότι το διάταγμα εκδόθηκε για ανύπαρκτα ποινικά αδικήματα, καθώς επίσης και έλλειψη και υπέρβαση δικαιοδοσίας, καθώς και νομικό σφάλμα εμφανές από τα πρακτικά, καθότι το πρωτόδικο Δικαστήριο ενήργησε μηχανικά», προσθέτει.

Επιπλέον, αναφέρει ότι με βάση τη δικογραφία της αίτησης, τίθεται θέμα στοιχειοθέτησης συζητήσιμης υπόθεσης ως προς και τα λοιπά εγειρόμενα από τους αιτητές ζητήματα. (Βλ. Εdrinotio πολ.εφ.363/12, 3.7.2015), σημειώνοντας ότι «σε απόλυτη συσχέτιση με τα πιο πάνω τίθεται βεβαίως ότι οι αιτητές δεν φαίνεται να έχουν άλλο κατάλληλο ένδικο μέσο στη διάθεση τους, ενόψει της πρόνοιας του άρθρου 72(2) του Νόμου του 2007.

«Εν πάση περιπτώσει, από τα τεθέντα, προκύπτει ότι συντρέχουν οι εξαιρετικές εκείνες περιστάσεις που θα έπρεπε να οδηγήσουν το Δικαστήριο στη χορήγηση της άδειας. Με βάση λοιπόν τα πιο πάνω, έχοντας πάντα κατά νουν τη φύση αυτής της διαδικασίας και τις αρχές που καλύπτουν το ζήτημα της παροχής άδειας για καταχώρηση αίτησης διά κλήσεως, δίδεται άδεια ως η παράγραφος (α) της αίτησης. Διατάσσεται επίσης η αναστολή της ισχύος του επίδικου διατάγματος μέχρι εκδίκασης της αίτησης διά κλήσεως ή μέχρι άλλης διαταγής του Δικαστηρίου», αναφέρει ο Δικαστής Λιάτσος.

Εξάλλου, ο ίδιος Δικαστής έδωσε την άδεια του Ανωτάτου για καταχώρηση αίτησης  certiorari και στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσιας Εταιρείας, με τη απόφαση να στηρίζεται στο ίδιο σκεπτικό.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,