Στην τηλεδιάσκεψη των 27 ΥΠΕΣ, η πρόταση της Κομισιόν για μετανάστευση και άσυλο

Η πρόταση της Κομισιόν για ένα  νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο στην ΕΕ θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, της οποίας θα προεδρεύσει από το Βερολίνο ο Horst Seehofer, Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Οι Υπουργοί θα μελετήσουν ακόμη τις τελευταίες εξελίξεις και πρωτοβουλίες για τη συνεργασία με τρίτες χώρες σχετικά με τη μετανάστευση, ιδίως όσον αφορά τη Βόρεια Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια. Τέλος, οι υπουργοί θα συζητήσουν την ανάπτυξη μιας στρατηγικής ευρωπαϊκής αστυνομικής εταιρικής σχέσης που θα δώσει νέα ώθηση στην αστυνομική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά το νέο σύμφωνο, στις 23 Σεπτεμβρίου, η Κομισιόν υπέβαλε ορισμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις σχετικά με διάφορες πτυχές της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων και της διαχείρισης των συνόρων.

Οι νομοθετικές προτάσεις που θα τεθούν στο τραπέζι των Υπουργών περιλαμβάνουν:
– έναν κανονισμό διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης, ο οποίος θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης, κριτήρια για την εξέταση αιτήσεων ασύλου και έναν μηχανισμό αλληλεγγύης
– ένα κανονισμό για τις κρίσεις και την ανωτέρα βία, ο οποίος προβλέπει ειδικές παρεκκλίσεις και θεσπίζει έναν μηχανισμό αλληλεγγύης που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση κρίσεων και καταστάσεων ανωτέρας βίας
– ένα κανονισμός ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία που εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που εισέρχεται παράνομα στην ΕΕ προσδιορίζεται γρήγορα
– αναθεώρηση της πρότασης για τις διαδικασίες ασύλου του 2016, σχετικά με τη συνοριακή διαδικασία, τις επόμενες αιτήσεις και τη διαδικασία προσφυγής
– πρόταση για την αναθεώρηση της πρότασης Eurodac του 2016, για την αντιμετώπιση των κενών και τη μετατροπή του Eurodac σε βάση δεδομένων για το άσυλο και τη μετανάστευση.

Τα μη νομοθετικά κείμενα περιλαμβάνουν συστάσεις για την ετοιμότητα και τις καταστάσεις κρίσης, την επανεγκατάσταση και τις συμπληρωματικές οδούς προστασίας και έρευνας και διάσωσης από ιδιωτικά σκάφη, καθώς και οδηγίες σχετικά με την οδηγία για τους διαμεσολαβητές για την καταπολέμηση των λαθρομεταναστών.

Ορισμένες από τις προτάσεις του 2016, οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων, αποτελούν επίσης μέρος του συμφώνου. Αυτά περιλαμβάνουν τον κανονισμό της ΕΕ για τον οργανισμό ασύλου, την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, την οδηγία για τα προσόντα, το πλαίσιο επανεγκατάστασης και την οδηγία για την επιστροφή.

Ακολούθως οι Υπουργοί θα καταγράψουν τις τελευταίες εξελίξεις και πρωτοβουλίες για τη συνεργασία με τρίτες χώρες σχετικά με τη μετανάστευση, ιδίως όσον αφορά τη Βόρεια Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Υπενθυμίζεται ότι στις 22-23 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη υπουργική διάσκεψη για την αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης κατά μήκος της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό το συνέδριο συγκέντρωσε εκπροσώπους αρκετών κρατών μελών της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και οδήγησε σε πρόσκληση για τη δημιουργία μιας επιχειρησιακής πλατφόρμας στην ανατολική Μεσόγειο. Η πλατφόρμα θα λάβει υπόψη όλες τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και θα συμβάλει στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ όλων των σχετικών φορέων.

Παρομοίως, στις 13 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε μια εικονική διάσκεψη μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ και της Αλγερίας, της Λιβύης, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου και της Τυνησίας για τη βελτίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της διακίνησης μεταναστών. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν σαφή δέσμευση για την πρόληψη και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μεταναστών με κοινό και συντονισμένο τρόπο. Καταβάλλονται αυξημένες προσπάθειες για περαιτέρω επιχειρησιακή συνεργασία στον τομέα αυτό.

Τέλος, οι Υπουργοί θα συζητήσουν την ανάπτυξη μιας στρατηγικής Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Εταιρικής Σχέσης που θα δώσει νέα ώθηση στην αστυνομική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό ακολουθεί μια αρχική ανταλλαγή που πραγματοποιήθηκε στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2020. Η εταιρική σχέση στοχεύει στη συγκέντρωση διαφορετικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης νέων ψηφιακών εργαλείων (όπως η τεχνητή νοημοσύνη) για την επιβολή του νόμου, επιχειρησιακή συνεργασία και συνεργασία με τρίτες χώρες.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,