Στη δημοσιότητα η Ειδική Έκθεση «Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως» της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Δείτε την Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως», που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Τα σημαντικότερα ευρήματα των ελέγχων αφορούν στα πιο κάτω:

Διοίκηση Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:

 • Μεγάλο ποσοστό προσωπικού των Τμημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως απουσιάζει με άδεια ασθενείας.

Αρχηγείο Αστυνομίας:

 • Για τη στέγαση της Αστυνομίας, ενοικιάζονται συνολικά 26 υποστατικά και δύο οικόπεδα, με δαπάνη για το 2017 ύψους €921.624, εκ των οποίων οι €762.558 (83% του συνόλου της δαπάνης) αφορούν σε οκτώ υποστατικά.
 • Ορισμένα συμβόλαια υποστατικών που ενοικιάζει η Αστυνομία έληξαν στις 31.12.2016 και εκκρεμεί η ανανέωση των συμβολαίων τους με επαναδιαπραγμάτευση του ύψους του ενοικίου. 
 • Για 13 υποστατικά που ενοικιάζει και  χρησιμοποιεί η Αστυνομία δεν υπάρχει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης.
 • Από το 2009 υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ολοκληρωμένο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο, για τη δημιουργία Κρατικού Διοικητικού Κέντρου στην Αγλαντζιά, στον χώρο του Αρχηγείου Αστυνομίας και των Αστυνομικών Κατοικιών, για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αρχηγείου. Ωστόσο, το έργο δεν εγκρίθηκε για περίληψη σε κανένα από τους μετέπειτα Προϋπολογισμούς.
 • Κατά το 2018 καταβλήθηκαν σε μέλη της Αστυνομίας επιδόματα και υπερωρίες συνολικού ύψους €30εκ., τα οποία αντιπροσωπεύουν το 16% του συνόλου της ετήσιας μισθοδοσίας (€183,7εκ.).
 • Η αποζημίωση των υπερωριακών καθηκόντων, με μερική παραχώρηση χρόνου ανάπαυσης, είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπερβολικού χρόνου ανάπαυσης, που αν χορηγηθεί ως χρηματική αποζημίωση μελλοντικά, όταν το μέλος θα βρίσκεται σε υψηλότερη κλίμακα από τη σημερινή, θα συνεπάγεται σημαντική αύξηση της δαπάνης. Συνεπώς, θα πρέπει να τεθεί χρονοδιάγραμμα για την παραχώρηση της συσσωρευμένης άδειας, ώστε αυτή να εξαλειφθεί.
 • Για την αστυνόμευση αθλητικών γεγονότων, μέλη της Αστυνομίας αποζημιώθηκαν υπερωριακά με την καταβολή ποσού ύψους €1,6 εκ. Εισηγηθήκαμε όπως επανεξεταστεί η δυνατότητα κάλυψης του κόστους αυτού από τις Ομοσπονδίες, τακτική που εφαρμόζεται και σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού.
 • Από το 2014 έχει εφαρμοστεί ο θεσμός των επιτηρητών σταδίων, που αναμενόταν να επιφέρει, με την πάροδο του χρόνου, μείωση, τόσο στον αριθμό των μελών της Αστυνομίας που εργάζονται σε τέτοιες εκδηλώσεις, όσο και στο κόστος υπερωριών της Αστυνομίας. Παρόλα αυτά, κατά το 2017 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (33%) στο κόστος αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων, συγκριτικά με το 2016.
 • Ποσό ύψους €216.742 οφείλεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για αντιμισθίες ειδικών αστυφυλάκων. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσυρση των ειδικών αστυνομικών από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και επανατοποθέτησή τους στην αριθμητική δύναμη της Αστυνομίας.
 • Από επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον κλάδο πυροτεχνουργών του Αρχηγείου Αστυνομίας, στην αποθήκη πυρομαχικών που βρίσκεται στον χώρο στρατωνισμού της ΜΜΑΔ, προέκυψε ότι δεν έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.
 • Από επιτόπιο έλεγχο σε αποθήκες της ΥΚΑΝ διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες από αυτές, ο εξαερισμός δεν είναι ικανοποιητικός ή/και δεν φέρουν σύστημα πυρασφάλειας ή συναγερμού.
 • Κατά το 2017, 64 αστυνομικά οχήματα ενεπλάκησαν σε τροχαία δυστυχήματα, από τα οποία στα 30 έφεραν ευθύνη τα μέλη της Αστυνομίας. Σε καμιά περίπτωση δεν αποδόθηκε ευθύνη σε μέλος της Αστυνομίας.
 • Κατά το 2018, οι έλεγχοι για το κάπνισμα παγκύπρια είχαν μειωθεί, συγκριτικά με το 2016, σχεδόν στο μισό.
 • Σημαντικός αριθμός μελών της Αστυνομίας εξακολουθεί να ασχολείται σε γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.
 • Παρουσιάστηκαν προβλήματα στην ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών, κυρίως σε μεγάλα και εξειδικευμένα έργα, όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος λόγω της φύσεως και της πολυπλοκότητάς τους, τα οποία θα πρέπει να ετοιμάζονται μέσα από εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς και με γνώμονα τη διασφάλιση της ευρύτητας συμμετοχής, χωρίς βεβαίως να μειώνεται το επίπεδο της απαιτούμενης ποιότητας. Επίσης, διαπιστώθηκε η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών. Σημεία αδυναμίας είναι κυρίως οι Επιτροπές ετοιμασίας προδιαγραφών και οι Επιτροπές αξιολόγησης.
 • Οι λανθασμένοι χειρισμοί της Αστυνομίας, ακόμα και σε θέματα τα οποία της είχαν έγκαιρα υποδειχθεί είτε από την Υπηρεσία μας είτε από συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, οδήγησαν σε κάποιες περιπτώσεις στην ακύρωση διαγωνισμών, με αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων.
 • Για συγκεκριμένα συστήματα, για τα οποία η Αστυνομία γνώριζε ότι είχε, μεταξύ άλλων, ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής τους, δεν είχε έγκαιρα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για εξασφάλιση ενός νέου συστήματος, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να δίδεται πλεονέκτημα στον υφιστάμενο Ανάδοχο.
 • Διαδικασία διαγωνισμού δεν είχε επιλεγεί στη βάση πλήρους διερεύνησης της αγοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου, με αποτέλεσμα οι όροι/απαιτήσεις/προδιαγραφές του διαγωνισμού να οδηγήσουν στην υποβολή μόνο μίας προσφοράς.

Τμήμα Φυλακών:

 • Κατά τη διάρκεια δοκιμαστικού ελέγχου καλής λειτουργίας του συστήματος αυτόματης πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης στο δωμάτιο διακομιστών, διαπιστώθηκε αδυναμία επιτυχούς διασύνδεσής του με τα επιμέρους συστήματα ασφαλείας. Υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις στη διαχείριση του θέματος.
 • Το 2017 σημειώθηκε, σε σχέση με το 2016, σημαντική αύξηση (124%) στις δαπάνες για υπερωριακή αμοιβή, οι οποίες ανήλθαν στα €1,3 εκ.
 • Οι συσσωρευμένες ώρες που βρίσκονταν πιστωμένες στις μερίδες του προσωπικού του Τμήματος στις 31.12.2017, έναντι υπερωριακής απασχόλησης, ανήλθαν στις 16.191 και θα πρέπει σταδιακά να αποπληρωθούν ή/και να παραχωρηθούν.
 • Από το σύνολο των 428 εργαζομένων, το 20% έλαβε εντός του 2017 άδεια ασθενείας πέραν των 42 ημερών, ενώ ποσοστό περίπου 6% έλαβε άδεια ασθενείας από 35-42 ημέρες.
 • Δεν υπάρχει σύστημα παρακολούθησης/καταγραφής των φαρμάκων, δεν έχει οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση του αποθέματος των φαρμάκων και δεν διενεργείται επαλήθευση του αποθέματός τους.
 • Παρατηρήθηκαν αδυναμίες στην παραλαβή, φύλαξη και επιστροφή προσωπικών αντικειμένων κρατουμένων.
 • Κατά την προκήρυξη διαγωνισμού, για την προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων και βαλλιστικών πλαισίων με συνοπτική διαδικασία και προεπιλογή οικονομικών φορέων, δεν διασφαλίστηκε η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και εξασφαλίστηκαν πολύ υψηλές τιμές που οδήγησαν σε ακύρωση του διαγωνισμού.

Πυροσβεστική Υπηρεσία:

 • Παρόλο που δύο θαλάσσια σκάφη, τα οποία αποκτήθηκαν για σκοπούς πυρόσβεσης και διάσωσης σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο Πάφου, παραλήφθηκαν από τον Διαχειριστή του αεροδρομίου από το 2015, εντούτοις καθυστέρησε υπερβολικά η παραλαβή τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην παραλαβή σκαφών τύπου hovercrafts για το αεροδρόμιο Λάρνακας, τα οποία είναι απαραίτητα για ανταπόκριση σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος στην περιοχή των αλυκών γύρω από αυτό.
 • Παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην παραλαβή δύο οχημάτων διάσωσης 4Χ4 1.000 λίτρων νερού, που θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί μέχρι τις 31.12.2016.
 • Παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στις ώρες υπερωριακής απασχόλησης που είναι πιστωμένες στις κάρτες υπερωριών του προσωπικού.
 • Μετά από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, η οποία είχε υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και μέσα από την εξέλιξη του σχετικού διαγωνισμού για την προμήθεια κινητού Κέντρου Ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι, όντως οι απαιτήσεις/ τεχνικές προδιαγραφές ήταν υπερβολικές, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Η αναπόφευκτη ακύρωση του διαγωνισμού προκάλεσε καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου.

Κρατικό Αρχείο:

 • H διασπορά του αρχειακού υλικού σε πέντε αποθηκευτικούς χώρους, σε διαφορετικά σημεία της Λευκωσίας, δυσχεραίνει την όλη διεκπεραίωση της εργασίας του Κρατικού Αρχείου και τη διακίνηση του αρχειακού υλικού, ενώ οι υπό αναφορά αποθηκευτικοί χώροι δεν έχουν κατασκευαστεί με κατάλληλες προδιαγραφές για φύλαξη ευαίσθητων εγγράφων. Επίσης, τα υπάρχοντα αρχειοφυλάκια δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν τον τεράστιο όγκο αρχείων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με αποτέλεσμα το Κρατικό Αρχείο να αδυνατεί να συνεχίσει την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών του.
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,