Στη δημοσιότητα η Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης της Κύπρου στην GRECO, που αφορά στην Πρόληψη της Διαφθοράς στα Μέλη του Κοινοβουλίου, τη Δικαστική Εξουσία και τις Εισαγγελικές Αρχές

Αναφορικά με τη δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) στις 17.11.2020 της Δεύτερης Έκθεσης Συμμόρφωσης της Κύπρου στην GRECO, η οποία αφορά την Πρόληψη της Διαφθοράς στα Μέλη του Κοινοβουλίου, την Δικαστική Εξουσία και τις Εισαγγελικές Αρχές, η Νομική Υπηρεσία επισημαίνει τα εξής:

Πρόκειται για τη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης της Κύπρου, στo πλαίσιο του Τέταρτου Γύρου Αξιολόγησης της GRECO. Η Κύπρος κατάφερε να υλοποιήσει ικανοποιητικά επτά (7) από τις δεκαέξι (16) Συστάσεις και να μην κριθεί ως “globally unsatisfactory” (συνολικά μη ικανοποιητική συμμόρφωση). Αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην υλοποίηση και των τεσσάρων Συστάσεων που αφορούν στην Πρόληψη της Διαφθοράς στη Δικαστική Εξουσία.  Για την εν λόγω θεματική ομάδα, όλες οι Συστάσεις έχουν ικανοποιηθεί πλήρως και δεν υπάρχει πλέον καμία άλλη εκκρεμότητα.

Όσον αφορά στην Πρόληψη της Διαφθοράς στις Εισαγγελικές Αρχές, παραμένει μη υλοποιηθείσα η Σύσταση που αφορά στην αυτονομία των νομικών λειτουργών και κατηγόρων. Η Σύσταση αυτή θα ικανοποιηθεί πλήρως με την προώθηση και ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου που αφορά στην Ανεξαρτητοποίηση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας το οποίο ετοιμάστηκε από τη Νομική Υπηρεσία και εκκρεμεί στην Εκτελεστική Εξουσία.

Όσον αφορά στην Πρόληψη της Διαφθοράς στα Μέλη του Κοινοβουλίου υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες, μία εκ των οποίων είναι η εκπόνηση Κώδικα Δεοντολογίας των Βουλευτών, που να καλύπτει θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, επαφές με λομπίστες, δήλωση δώρων και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Ειδική μνεία στην Έκθεση αναφέρει ότι πρόοδος πάνω σε αυτά τα θέματα φαίνεται να είναι όλο και πιο πιεστική επειδή πρόσφατα έχουν γίνει σοβαροί ισχυρισμοί για κατάχρηση επιρροής τρίτων μερών σε κάποιους βουλευτές.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,