Συμβούλιο της Ευρώπης: Οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να καθοδηγούν τις αποφάσεις για την υγεία

H Επιτροπή Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης, με δήλωσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα αναφορικά με τον COVID-19, υπενθυμίζει ότι οι θεμελιώδεις αρχές, που βασίζονται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να καθοδηγούν τις ιατρικές αποφάσεις και πρακτικές στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης.

«Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται κάτω από ακραία πίεση και ο αυξανόμενος αριθμός σοβαρών περιπτώσεων εγείρει σημαντικές ηθικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες και οι αρμόδιες αρχές στην υγειονομική περίθαλψη των ασθενών. Οι δύσκολες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο σε ένα πλαίσιο αβεβαιοτήτων και περιορισμένων πόρων, που μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους ανθρώπους», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβαση του Οβιέδο), που είναι το μόνο νομικά δεσμευτικό μέσο σε διεθνές επίπεδο στον τομέα αυτό, παρέχει ένα μοναδικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός πλαισίου διαχείρισης κρίσεων έκτακτης ανάγκης και υγείας, σε κλινικούς και ερευνητικούς τομείς.

Με βάση τη Σύμβαση, η Επιτροπή Βιοηθικής υπενθυμίζει ορισμένες νομικές αρχές όπως ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ιδίως σε περιβάλλον περιορισμένων πόρων, θα πρέπει να είναι ισότιμη και να καθοδηγείται από ιατρικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι με καθοδήγηση από ιατρικά κριτήρια, οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι, όπως άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένα άτομα, πρόσφυγες και μετανάστες, δεν είναι θύματα διακρίσεων.

Επίσης αναφέρεται ότι η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων σχετικών με την υγεία, που είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση του COVID-19, πρέπει να υπόκεινται σε ειδικούς προστατευτικούς όρους.

Ακόμα οι περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων πρέπει να προβλέπονται από το νόμο και να αποσκοπούν στην προστασία των συλλογικών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας υγείας .

Ειδικοί όροι μπορεί να ισχύουν για ορισμένες κλινικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτές που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19.

Αναφέρεται ακόμα ότι θα πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα των ατόμων που συμμετέχουν σε έρευνες που στοχεύουν στην ανάπτυξη κατάλληλων θεραπευτικών και προληπτικών μέτρων (το πρόσθετο πρωτόκολλο της σύμβασης του Oviedo για τη βιοϊατρική έρευνα καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί έρευνα σε ανθρώπους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης).

Τέλος, αναφέρεται ότι η Επιτροπή Βιοηθικής θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και θα αναλύσει τις δεοντολογικές προκλήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία αυτή, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις τεχνολογίες στη βιοϊατρική (2020-2025) και με βάση το νομικό σώμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναπτύχθηκε γύρω από τη Σύμβαση του Οβιέδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,