Συμβούλιο ΕΕ: Digital Services Act: Ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου θα πρέπει να είναι παράνομο και στο διαδίκτυο

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόρισε τη θέση του («γενική προσέγγιση») σχετικά με την πρόταση πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι η προστασία των χρηστών από παράνομα εμπορεύματα, περιεχόμενο ή υπηρεσίες, καθώς και η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στο διαδίκτυο.

Επίσης, εκσυγχρονίζει μέρος της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο που είχε εκδοθεί το 2000.

Οι κανόνες που ορίζονται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες έχουν ως στόχο να διευρύνουν και να αποσαφηνίσουν ένα κοινό σύνολο αρμοδιοτήτων για τις επιγραμμικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΕ από οπουδήποτε στον κόσμο. Η πρόταση βασίζεται στην αρχή ότι ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου θα πρέπει να είναι παράνομο και στο διαδίκτυο. Οριοθετεί με σαφήνεια αρμοδιότητες και υποχρεώσεις λογοδοσίας για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι επιγραμμικές αγορές.

Οι κανόνες που προτείνονται από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες παρουσιάζουν ασυμμετρία, γεγονός που σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες ενδιάμεσες υπηρεσίες με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο θα υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες. Μετά την έκδοσή της, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα παράσχει ένα σύγχρονο αλλά και διαχρονικό πλαίσιο διακυβέρνησης και θα καθορίσει σαφείς υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τις επιγραμμικές ενδιάμεσες υπηρεσίες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,