Σύμφωνη η Ουγγαρία με πρόθεση Κομισιόν για έλεγχο εφαρμογής προσωρινών μέτρων για COVID19

To Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας ανακοίνωσε επίσημα ότι η Ουγγαρία προσχωρεί στη δήλωση των Κρατών Μελών της ΕΕ που ζητούν τον έλεγχο από την Κομισιόν των μέτρων έκτακτης ανάγκης που λαμβάνουν οι χώρες για την πανδημία του COVID19, με στόχο τη διασφάλιση των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το αν και κατά πόσο επηρεάζονται από τη λήψη των έκτακτων μέτρων.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης τη χώρας σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρει ότι «η Ουγγαρία προσχωρεί στην ακόλουθη δήλωση που ενέκριναν Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Σε αυτήν την άνευ προηγουμένου κατάσταση, είναι θεμιτό τα Κράτη Μέλη να λάβουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών τους και την αντιμετώπιση της κρίσης. Είμαστε, ωστόσο, βαθιά προβληματισμένοι για τον κίνδυνο παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απορρέουν από την έγκριση ορισμένων επειγόντων μέτρων», προσθέτει.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας συνεχίζει σημειώνοντας ότι «τα μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, να είναι αναλογικά και προσωρινά, να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και να τηρούν τις προαναφερόμενες αρχές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Δεν πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης ή την ελευθερία του Τύπου».

«Πρέπει να ξεπεράσουμε από κοινού αυτή την κρίση και να υποστηρίξουμε από κοινού τις ευρωπαϊκές μας αρχές και αξίες σε αυτή την πορεία. Συνεπώς, υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Κομισιόν για την παρακολούθηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης και την εφαρμογή τους προκειμένου να διασφαλιστούν οι θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και καλούμε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να εξετάσει το ζήτημα, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο», καταλήγει.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,