Σειρά ερωτημάτων προς Αρχιεπίσκοπο από δικηγόρους μοναχών Μονής Αββακούμ

Σειρά ερωτημάτων θέτουν οι δικηγόροι των μοναχών της Μονής Αββακούμ προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου με αφορμή την δήλωσή του ότι «όσα γίνονται με την υπόθεση της Μονής Οσίου Αββακούμ, βρίσκονται μέσα στο Καταστατικό της Εκκλησίας και είναι όλα νόμιμα» καθώς και ότι «η δίκη θα διεξαχθεί κανονικά».

Σε γραπτή τους δήλωση οι δικηγόροι Ανδριάνα Κλαϊδή και Αναστάσιος Βαβούσκος, αναφέρουν ότι εάν αυτή η δήλωση ισχύει τότε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είτε ξέρει ήδη την απόφαση της Ανακριτής Επιτροπής, πριν αυτή εκδοθεί, «επιβεβαιώνοντας άθελα του, ότι όντως όλα ήταν προαποφασισμένα και ό,τι γίνεται, γίνεται μόνον για τα μάτια του κόσμου», είτε «σπεύδει άρον άρον να προκαταλάβει την Ανακριτική Επιτροπή, παρεμβαίνοντας ανεπίτρεπτα στο έργο της, προεξοφλώντας με δημόσια δήλωσή του, ότι αυτή θα αποφασίσει την άσκηση ποινικής διώξεως, κατά τέτοιον τρόπο ώστε η Ανακριτική Επιτροπή να μη τολμήσει να αποφασίσει διαφορετικά».

Θέτουν προς αυτόν το ερώτημα, γιατί αντίθετα – όπως αναφέρουν – προς τον Καταστατικό Χάρτη, που προβλέπει πενταμελή Ανακριτική Επιτροπή, η Ιερά Σύνοδος στις 11 Φεβρουαρίου 2021 συγκρότησε τριμελή Ανακριτική Επιτροπή. Επίσης, διερωτούνται γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, η Ιερά Σύνοδος στις 8 Μαρτίου 2024, ενώ πληροφορήθηκε από τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, ότι ήδη είχε δικάσει και καταδικάσει τους τέσσερις αδελφούς της Μονής Αββακούμ, δεν σταμάτησε την υπόθεση λόγω δεδικασμένου αλλά συνέχισε και παρέπεμψε την υπόθεση στο Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο.

Ερωτούν ακόμη γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, η Ιερά Σύνοδος στις 8 Μαρτίου, αντί να αναπέμψει ως αναρμόδια τον φάκελο στον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, «αναρμοδίως εξέτασε την υπόθεση και αναρμοδίως παρέπεμψε την υπόθεση στο Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο».

«Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, για την θεμελίωση των οποιωνδήποτε κατηγοριών χρησιμοποιήθηκαν παράνομα αποδεικτικά μέσα; Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, η Ιερά Σύνοδος παρέπεμψε την υπόθεση στο Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο, του οποίου η ετήσια θητεία έχει λήξει από τον Σεπτέμβριο του 2023 και έκτοτε δεν έγινε καμία ανανέωση της θητείας του από την Ιερά Σύνοδο, οπότε οι δικαστές που μετέχουν σ’ αυτό δεν έχουν εξουσία να δικάσουν; Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη το Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ανακριτική Επιτροπή για συμπληρωματική ανάκριση, ενώ η Ανακριτική Επιτροπή διεξάγει μόνο κύρια ανάκριση;» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Οι δικηγόροι των μοναχών ζητούν επίσης να μάθουν γιατί η Ανακριτική Επιτροπή δέχθηκε να διεξαγάγει ανάκριση κατόπιν εντολής του Εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου, ενώ εντολή για διεξαγωγή ανακρίσεως – όπως αναφέρουν – παίρνει μόνο από τον αρμόδιο Αρχιερέα ή από την Ιερά Σύνοδο;

Επίσης διερωτώνται γιατί η Ανακριτική Επιτροπή διεξάγει ανακρίσεις «ενώ ως τριμελής και όχι πενταμελής είναι ανυπόστατη και δεν δικαιούται να διεξάγει τέτοιο έργο».

Επίσης, γιατί ως καθ’ ου η ανάκριση, δηλαδή οιονεί κατηγορούμενοι, χαρακτηρίσθηκαν τέσσερις μοναχοί της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, ενώ μόνον οι δυο παραπέμφθηκαν από την Ιερά Σύνοδο;

Ακόμη, γιατί οι δύο κληρικοί ασκούν καθήκοντα Ανακριτή και Γραμματέα, ενώ δεν έχουν εκλεγεί από την Ιερά Σύνοδο στις 11 Φεβρουαρίου 2021 ως μέλη Ανακριτικής Επιτροπής και «συνεπώς όλες οι μαρτυρικές καταθέσεις που πήραν είναι άκυρες και οι ίδιοι είναι υπόλογοι για αντιποίηση αρμοδιοτήτων» όπως αναφέρουν.

Διερωτούνται ακολούθως γιατί οι Αρχιερείς που αποφάνθηκαν στις 8 Μαρτίου, ότι οι Αρχιμανδρίτες Νεκτάριος (Ηγούμενος) και Πορφύριος (Ηγουμενοσύμβουλος) είναι ένοχοι και πρέπει να δικασθούν από το Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο, μετέχουν στο Δικαστήριο αυτό και στην Ανακριτική Επιτροπή, που θα αποφασίσουν, αν αυτοί είναι ένοχοι ή όχι.

«Γιατι αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, ο Μακαριώτατος υποστηρίζει, ότι θα γίνει δίκαιη δίκη, όταν ο ίδιος στις 8 Μαρτίου αποφάνθηκε σαφώς, ότι οι δύο ιερομόναχοι είναι ένοχοι; Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, όλοι οι Αρχιερείς, που στις 8 Μαρτίου αποφάνθηκαν περί της ενοχής των Αρχιμανδριτών π. Νεκταρίου και π. Πορφυρίου, και έχουν λόγο αποκλεισμού τους από την άσκηση καθηκόντων Δικαστή, Ανακριτή, Εισαγγελέα και Γραμματέα, ασκούν κανονικώς τα καθηκόντά τους;»

Διερωτώνται ακόμη γιατί όλοι οι Αρχιερείς, που στις 8 Μαρτίου αποφάνθηκαν περί της ενοχής των Αρχιμανδριτών Νεκταρίου και Πορφυρίου, και έχουν λόγο εξαιρέσεως, από την άσκηση καθηκόντων Δικαστή, Ανακριτή, Εισαγγελέα και Γραμματέα ασκούν κανονικώς τα καθήκοντά τους.

Ακόμη διερωτούνται γιατί όλοι οι Αρχιερείς, που στις 8 Μαρτίου αποφάνθηκαν περί της ενοχής των Αρχιμανδριτών π. Νεκταρίου και π. Πορφυρίου, και έχουν λόγο αποκλεισμού, δεν έχουν δηλώσει μέχρι και σήμερα τον λόγο αποκλεισμού τους από την άσκηση καθηκόντων Δικαστή, Ανακριτή, Εισαγγελέα και Γραμματέα, συμπεριλαμβανομένου και του Αρχιεπισκόπου, «υποκείμενοι όλοι τους σε ποινή τρίμηνης αργίας με ή άνευ στερήσεως των αποδοχών τους;»

«Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη δεν παύουν κάθε δίωξη λόγω δεδικασμένου, το οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο από τις υπάρχουσες αποφάσεις του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, που και ο ίδιος αναγνωρίζει, αλλά και από μία ένορκη δήλωση αστυνομικου αυτόπτη και αυτήκοου μάρτυρα και από τις τηλεοπτικές δηλώσεις δύο αυτοπτών και αυτηκόων μαρτύρων και μελών της Θρονικής Επιτροπής της Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής. Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής έχει οικειοποιηθεί την κυριότητα της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ και της περιουσίας της, ενώ αυτή δεν έχει νομικώς διαλυθεί; Γιατί αντίθετα προς τον Καταστατικό Χάρτη, όλη η Αδελφότητα έχει εκδιωχθεί από την Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ, που είναι η μονή εγκαταβιώσεως τους;»

Ζητούν επίσης απαντήσεις στα ερωτήματα γιατί ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής δεν άσκησε τις ενδεδειγμένες αρμοδιότητες του για διεξαγωγή έρευνας ως προς την οικονομική διαχείριση της Μονής «αλλά κίνησε παρανόμως την διαδικασία ενώπιον των εκκλησιαστικών δικαστηρίων» και γιατί, αντίθετα προς το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όλα τα μέλη της Αδελφότητας της Μονής Οσίου Αββακούμ στερήθηκαν και στερούνται στοιχειωδών συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναφέρουν.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,