Σε συμμετοχή στις δικαστικές διαδικασίες για απόφαση κατάργησης των δωρεάν rapid test καλεί η Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ

Να συμμετάσχουν στις δικαστικές διαδικασίες για την απόφαση Υπουργικού για κατάργηση των δωρεάν rapid test, καλεί τους εργαζόμενους Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ.

Ενδιαφέρον από 1.900 άτομα για συμμετοχή στη λήψη δικαστικών μέτρων, σε σχέση με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 2/7/2021 για κατάργηση της παροχής του δωρεάν προγράμματος διενέργειας rapid test αντιγόνου από 1/8/2021 και για εφαρμογή μέτρων που βαίνουν σε βάρος των εργαζομένων ή άλλων προσώπων που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, έλαβε η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ.

Σε ανακοίνωση, η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι ως αντίδραση στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 6/7/2021 ετοίμασε ηλεκτρονική φόρμα, ώστε «όσοι εργαζόμενοι συμφωνούν με τη θέση μας ότι τα πιο πάνω μέτρα αποβλέπουν στον έμμεσο εξαναγκασμό τους να υποβληθούν σε εμβολιασμό, μέσω της πρόκλησης σημαντικού ή/και επαχθούς οικονομικού κόστους (αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων έκαστου επηρεαζόμενου, με σημαντικότερο επηρεασμό των οικονομικά ασθενέστερων), να συμμετάσχουν σε δικαστική διαδικασία για ακύρωση αυτών».

«Εξάλλου, έκαστος εργαζόμενος καταβάλλει ήδη εισφορές για το Γενικό Σύστημα Υγείας και δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται περισσότερο, για την υποχρεωτική υποβολή του σε rapid test», αναφέρει και προσθέτει ότι η ηλεκτρονική φόρμα για συμμετοχή στις δικαστικές διαδικασίες θα παραμείνει ενεργή μέχρι και την Παρασκευή, 23/7/2021, η ώρα 20:00.

Συγκεκριμένα, η Συντεχνία αναφέρει ότι στις 14/7/2021, προχώρησε σε συμφωνία με το δικηγορικό γραφείο Σάββα Χρ. Σαββίδη, για κίνηση των αναγκαίων δικαστικών διαδικασιών έναντι της αμοιβής των €30 ανά έκαστο άτομο, το οποίο θα συμμετέχει σε αυτές.

Αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, «ποσοστό 10% του καθαρού συνολικού ποσού που θα πληρωθεί από τους ενάγοντες για τις πιο πάνω Υπηρεσίες θα δοθεί ως δωρεά στους πυρόπληκτους πολίτες των ορεινών περιοχών Λεμεσού και Λάρνακας, συνεπεία των πρόσφατων πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές» και το εν λόγω ποσό «θα περιλαμβάνει όλα τα δικαστικά έξοδα τα οποία θα προκύψουν μέχρι και το τέλος της πρωτόδικης διαδικασίας, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε περαιτέρω δικαστικών εξόδων προκύψουν σε περίπτωση μη επιτυχίας της διαδικασίας».

Η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ θεωρεί ότι «ο εμβολιασμός, με βάση την ισχύουσα εσωτερική και διεθνή νομοθεσία, ως ιατρική πράξη, απαιτεί/προϋποθέτει πάντοτε συγκατάθεση του ατόμου, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αυτονομία και η ελεύθερη βούλησή του».

«Θεωρούμε, επίσης, ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να αποφασίζει αυτόνομα και ελεύθερα για τις ιατρικές πράξεις στις οποίες θα υποβληθεί, χωρίς οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις ή/και αρνητικές συνέπειες για τέτοιες αποφάσεις του», προσθέτει.

Αναφέρει επίσης ότι, «ανεξαρτήτως της απόφασης ενός ατόμου για τέτοιο θέμα, θα πρέπει να συμπεριφέρεται με υπευθυνότητα και να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για προστασία της δημόσιας υγείας».

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,