Σε πλήρη λειτουργία ο Δημόσιος και ευρύτερος Δημόσιος τομέας από τη Δευτέρα 4 Μαΐου

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Διάγγελμα της 29ης Απριλίου, οι δημόσιοι υπάλληλοι επιστρέφουν στις εργασίες τους την ερχόμενη βδομάδα, με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες ατόμων.

Συγκεκριμένα, από τις 4 Μαΐου, τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο Δημόσιος και ευρύτερος Δημόσιος τομέας. Τα ωράρια προσέλευσης θα καθοριστούν από τους αρμόδιους καθ΄ύλην Υπουργούς. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες όπως ορίζονται στον νέο αναθεωρημένο κατάλογο που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Υγείας:

(i)  Όσοι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών, θα τυγχάνουν του δικαιώματος αδείας μέχρι την επαναλειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

Νοείται ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας τους υποχρεούνται να εκτελούν τα όποια καθήκοντα τους ανατίθενται με τη μέθοδο της τηλεργασίας.

(ii) Με την ίδια μέθοδο θα εργάζονται και τα άτομα που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες και δεν θα επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους.

(iii) Με την επάνοδο των υπαλλήλων του Δημοσίου, καθίσταται δυνατή και η λειτουργία των δικαστηρίων, πάντοτε σύμφωνα με αποφάσεις που θα ληφθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: