Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε από την 16η Ιουλίου 2021 ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για την εποπτεία της αγοράς

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε από την 16η Ιουλίου 2021 ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων, ο οποίος, όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ, έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής, αφού ισχύει για όλα τα προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Συγκεκριμένα, προστίθεται, καλύπτει όλα τα μη διατροφικά προϊόντα και περιλαμβάνει 70 ευρωπαϊκές νομοθεσίες, όπως μέσα ατομικής προστασίας, παιχνίδια, ρούχα, υποδήματα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, όργανα μέτρησης, μηχανήματα, λιπάσματα, βιοκτόνα προϊόντα κλπ.

Θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για τους οικονομικούς φορείς σε ότι αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε συγκεκριμένη ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, ορίζει το πλαίσιο συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς και παρέχει το πλαίσιο για τη διενέργεια ελέγχων σε προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης.

Αναφέρεται επίσης ότι ο Κανονισμός αυτός, στοχεύει στην ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς της ΕΕ και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων που φθάνουν στην αγορά της ΕΕ με τους κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα, περιλαμβανομένων και όσων πωλούνται διαδικτυακά.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι οι περισσότερες από τις διατάξεις του Κανονισμού αφορούν τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τη λειτουργία τους, αλλά θεσπίζει επίσης διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα και ορίζει υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,