Σε εφαρμογή το Σχέδιο Επιδότησης τόκων Στεγαστικών δανείων ύψους €300,000 – Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν άμεσα στις τράπεζες τους

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών από τη Δευτέρα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν με το πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, το οποίο συμμετέχει στο Σχέδιο και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να ενταχθούν σε αυτό. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε έγκριση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή παραχωρείται αυτόματα με την έγκριση του δανείου από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Σχεδίου.

Image

Δείτε αναλυτικά:

Image
Print Friendly, PDF & Email