Πρωτοποριακή «Δράση Κοινής Αντίληψης του ΠΔΣ για ενίσχυση της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας»

Ο ΠΔΣ υλοποιώντας τον σχεδιασμό του για δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης, στο πλαίσιο πρότασης που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Νέων Δικηγόρων και εγκρίθηκε από το ΔΣ, έχει προχωρήσει στη δημιουργία της «Δράσης Κοινής Αντίληψης του ΠΔΣ για ενίσχυση της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας».

Η συνομολόγηση και υιοθέτηση της Δράσης Κοινής Αντίληψης αποτελεί μια πρωτοποριακή δέσμευση των δικηγορικών γραφείων σχετικά με απτές εφαρμοσμένες πολιτικές και πρακτικές στον εργασιακό χώρο και ειδικότερα στα δικηγορικά γραφεία, που στοχεύουν στην προώθηση και επίτευξη της έμφυλης ισότητας, πρόληψη και αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων στην εργασία.

Διά της παρούσης, ο ΠΔΣ προωθεί στους παρόχους νομικών υπηρεσιών, τις δικηγορικές εταιρείες, τα δικηγορικά γραφεία και τους δικηγόρους μέλη του την πρότυπη «Δράση Κοινής Αντίληψης για ενίσχυση της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας».

Για το Πλαίσιο Δράσης Κοινής Αντίληψης πατήστε ΕΔΩ

Ο ΠΔΣ ενθαρρύνει όλους τους παρόχους νομικών υπηρεσιών, τις δικηγορικές εταιρείες, τα δικηγορικά γραφεία και τους δικηγόρους-μέλη μας να συνομολογήσουν και να υιοθετήσουν τη Δράση Κοινής Αντίληψης, ως Υποστηρικτές, και να αγκαλιάσουν την πρωτοποριακή αυτή ενέργεια ως στάση ευθύνης των εργοδοτών-δικηγόρων, με όφελος τόσο για τον ίδιο τον οργανισμό τους όσο και για τη νομική κοινότητα του τόπου μας και δη τις ευάλωτες ομάδες συναδέλφων.

Η πρόσφατη έρευνα της Επιτροπής Νέων Δικηγόρων ανέδειξε ως προτεραιότητα την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας.

Με τη συνομολόγηση και υιοθέτηση της Δράσης Κοινής Αντίληψης, κάθε υποστηρικτής αναλαμβάνει όπως υιοθετεί απτές εφαρμοσμένες πολιτικές και πρακτικές που αφορούν την προώθηση της ισότητας των φύλων στην δικηγορία και συμβάλλει εμπράκτως στη δημιουργία και/ή διατήρηση μιας σύγχρονης κουλτούρας προαγωγής της ισότητας των φύλων και ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος στον νομικό κόσμο, ενάντια στις έμφυλες διακρίσεις.

Διαρκής επιδίωξη του ΠΔΣ είναι η διαμόρφωση και διατήρηση ενός αρμονικού, υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τα μέλη του και προς τον σκοπό αυτό παρέχεται συνεχής και επίκαιρη ενημέρωση για συναφή ζητήματα σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Για το πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης, ο ΠΔΣ έχει συνεργαστεί με το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, το οποίο και ευχαριστεί για την πολύτιμη συνδρομή του.  

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,