Πρόστιμο σε εταιρεία που παρέβη διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας επέβαλε εντός του 2020 πρόστιμο ύψους 1,300 ευρώ, σε εταιρεία η οποία παρέβη τις διατάξεις της Νομοθεσίας που αφορούν θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργοδοτούμενου της.

Συγκεκριμένα σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδότη, που παρέβη τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία».

Προστίθεται ότι αποτέλεσμα των διώξεων αυτών ήταν το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας να καταδικάσει εντός του 2020 την εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο ύψους 1.300 ευρώ για παραβάσεις που αφορούν των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων Κανονισμών) και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου της και έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία».

Συγκεκριμένα η εταιρεία παρέλειψε να πληροφορήσει αμέσως «με τον πιο γρήγορο και πρακτικό τρόπο, το αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με ατύχημα που συνέβη σε εργοδοτούμενο της κατά τη διάρκεια της εργασίας του.  Ακόμα παρέλειψε να τοποθετήσει στερεό κιγκλίδωμα στα ικριώματα, με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρων από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15 μέτρων, ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή να χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέσα για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος 2- 4 περίπου μέτρων». 

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,