Καταδίκη εργολάβου για παραβάσεις της Νομοθεσίας από το Δικαστήριο Πάφου

Καταδίκη εργοληπτικής εταιρείας και του εργολάβου ιδιοκτήτη της για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία  από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εντός του 2020 .

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδότη, που παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε μέσα στο 2020 εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €5.000, για την πιο κάτω παράβαση, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που έθεσε σε κίνδυνο πρόσωπα που διέρχονταν από την περιοχή του εργοταξίου

Συγκεκριμένα για παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των προσώπων που τυχόν επηρεάζονται από τις δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά την απομόνωση του χώρου του εργοταξίου περιλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων αποθήκευσης υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου και της περιμέτρου του εργοταξίου, μέσω ευκρινούς και εμφανούς σήμανσης και κατάλληλης περίφραξης επαρκούς αντοχής και ύψους τουλάχιστον 1.80m ή μέσω άλλων αποτελεσματικών μέσων για την αποτροπή εισόδου σε αυτό προσώπων χωρίς σχετική άδεια ή εξουσία.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,