Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Νομική, του Παν. Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει το άνοιγμα επτά (7) θέσεων για εισδοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Νομική, για το Χειμερινό εξάμηνο 2021.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να προσφέρει το ύψιστο επίπεδο επιστημονικής γνώσης και να προετοιμάσει τους φοιτητές για μία καριέρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επιστημονική έρευνα στο πεδίο της νομικής επιστήμης. Οι φοιτητές αναμένεται να διεξάγουν μία σύγχρονη μορφή έρευνας, που θα προάγει πρωτότυπες και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις σε επιστημονικά ζητήματα της Νομικής.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος συνίστανται στην:

  • Ανάπτυξη της εις βάθος κατανόησης και της κριτικής επεξεργασίας εκ μέρους των φοιτητών της σύγχρονης βιβλιογραφίας και των ερευνητικών μεθόδων στο πεδίο της νομικής επιστήμης

  • Ανάπτυξη της κατανόησης και της εφαρμογής των κατάλληλων ερευνητικών και επιστημονικών μεθόδων εκ μέρους των φοιτητών προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του θέματος της διδακτορικής διατριβής τους

  • Ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων των φοιτητών και διευκόλυνση της ανάπτυξης εξειδίκευσης στο πεδίο της έρευνάς τους

  • Εκπαίδευση των φοιτητών στον τρόπο διάδοσης των πορισμάτων της έρευνάς τους, των συμπερασμάτων και των προτάσεών τους, μέσω, επί παραδείγματι, της δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά ή/και της παρουσίασης της εργασίας τους σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Διάρκεια: Τρία (3) έτη

Αριθμός θέσεων: Επτά (7)

Κριτήρια επιλογής: Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου και τελική επιλογή με βάση ατομική συνέντευξη (αν κριθεί αναγκαίο)

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 30 Αυγούστου 2021

Έναρξη: Οκτώβριος 2021

Γλώσσα: Όλες οι πτυχές του προγράμματος διεξάγονται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα (αίτηση συμμετοχής, ατομικές συνεντεύξεις, μελέτη)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, τη διαδικασία αίτησης συμμετοχής και τον τρόπο αξιολόγησης, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Πανεπιστημίου www.unic.ac.cy .

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με την ακαδημαϊκό, υπεύθυνο του προγράμματος, Καθ. Ειρήνη Σταματούδη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση stamatoudi.i@unic.ac.cy.

Δελτίο Τύπου Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,