Προσφυγή Κουλία ΕΔΑΔ: Παράβαση της δίκαιης δίκης λόγω μη αποκάλυψης σχέσης του προεδρεύοντος δικαστή με δικηγόρο

Εκδόθηκε σήμερα η απόφαση του ΕΔΑΔ (Τρίτο Τμήμα) στην προσφυγή του βουλευτή Ζαχαρία Κουλία κατά της Κύπρου (Αίτηση 48781/12).

Ο Αιτητής είχε προβεί σε συγκεκριμένα σχόλια σε πρωινή εκπομπή σε βάρος άλλου Κύπριου πολιτικού και μετά από αγωγή καταδικάστηκε σε δυσφήμηση κατ’ έφεση και ενώ η πρωτόδικη απόφαση είχε απορριφθεί. Μετά την απόφαση ο Αιτητής ανακάλυψε ότι ο δικηγόρος της άλλης πλευράς ήταν ιδρυτικός συνεταίρος στην εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο γιος του δικαστή που προέδρευε του τμήματος του εφετείου.

Το ΕΔΑΔ υιοθετώντας τις αρχές της προηγούμενης του απόφασης στη Νίκολας έκρινε ότι αν και δεν υπήρχε οτιδήποτε που να υποδηλώνει ότι όντως υπήρξε προκατάληψη εκ μέρους του δικαστή, εντούτοις η παράλειψη αποκάλυψης της σύνδεσης από τον δικαστή κατά την έναρξη της διαδικασίας ώστε να εξεταστεί το θέμα, συνιστούσε παράβαση της διαδικαστικής πτυχής της δίκαιης δίκης δυνάμει του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Το άλλο σκέλος της προσφυγής, για παράβαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ που αφορά στην ελευθερία της έκφρασης απορρίφθηκε λόγω μη εξάντλησης των εσωτερικών ένδικων μέσων, εφόσον ο Αιτητής είχε διά των δικηγόρων του αποσύρει οικειοθελώς κατ’ έφεση την υπεράσπιση του έντιμου σχολίου και κατά συνέπεια είχε ο ίδιος επιλέξει όπως μη εξεταστεί η υπόθεσή του υπό αυτό το πρίσμα. Επιδικάστηκαν υπέρ του Αιτητή 9.600 ευρώ. Ενόψει της αποτυχίας του Αιτητή να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα δικηγορικά του έξοδα, του επιδικάσθηκε ως έξοδα μόνο το ποσό των 19,20 ευρώ αναφορικά με ταχυδρομικά τέλη.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,