Προκήρυξη έξι θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει έξι θέσεις για Ειδικούς Επιστήμονες Διδασκαλίας στα πιο κάτω αντικείμενα:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 9 Ιουνίου 2020.

Print Friendly, PDF & Email