Ευκαιρίες εργοδότησης δικηγόρων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με έδρα το Λουξεμβούργο προσφέρει ευκαιρίες εργοδότησης δικηγόρων στις πιο κάτω θέσεις :

Print Friendly, PDF & Email