Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο “Εισαγωγή στην Ιστορία του Αγγλικού Δίκαιου”, Tετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, 17:00 – 20:00 🗓

Εισαγωγή στην Ιστορία του Αγγλικού Δίκαιου

Νέο πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περιγραφή σεμιναρίου:Το Αγγλικό Δίκαιο υπήρξε η βάση για τη δημιουργία των περισσότερων συστημάτων θεσμικού δικαίου ανά τον κόσμο (μεταξύ αυτών και του νομικού θεσμικού πλαισίου της Κύπρου στην πλειονότητά του). Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις είναι σχεδόν αδύνατο να κατανοήσει κάποιος τη φιλοσοφία του αγγλικού νομοθετικού πλαισίου (και της παγκόσμιας επιρροής του) χωρίς να έχει ουσιαστικά αντιληφθεί πώς έχει αναπτυχθεί από τον Μεσαίωνα μέχρι τη σημερινή εποχή και πώς έχει διαφοροποιηθεί από τις νομικές παραδόσεις της Ηπειρωτικής Ευρώπης.

Αυτό το πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους του κλάδου της νομικής που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την ιστορία και τα θεμέλια του Σύγχρονου Αγγλικού Δικαίου και την παράδοσή του. Η διδασκαλία διαχωρίζεται σε τέσσερα μέρη:

  • Ιστορική επισκόπηση της θεμελίωσης και της εξέλιξης του Αγγλικού Δικαίου (συγκρίνοντας με τις εξελίξεις στην Ηπειρωτική Ευρώπη την ίδια περίοδο)
  • Αναφορά σε πρωτογενείς πηγές για μεγαλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προέκυψε η εξέλιξη
  • Παραδείγματα από τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό
  • Σύνδεση με σύγχρονες δημιουργίες νομοθετικών πλαισίων

Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες

Πότε: 8/12/21, από τις 17:00-20:00

Ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν: όλοι

Τρόπος διδασκαλίας: διαδικτυακά

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Εγγραφές: https://www.ucy.ac.cy/alumni/el/our-services/ife-long-learning

Οι θέσεις είναι περιορισμένες, και υπάρχουν τέλη συμμετοχής. Για όλα τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης απονέμεται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης. Για να αποκτήσει κάποιος το πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του σεμιναρίου. Εκτός από το πιστοποιητικό παρακολούθησης, στους φοιτητές δίνεται παράλληλα και η δυνατότητα διεκδίκησης πιστωτικών μονάδων ECTS.

Πληροφορίες: Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης & Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου, Τ. 22894356/4010 (ώρες γραφείου), Ε. alumni@ucy.ac.cy

Print Friendly, PDF & Email
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ετικέτες: , , ,