Πληρωμές Φόρων Άμεσης Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι οι πληρωμές φόρων  πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και όχι στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

Τα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων αποδέχονται πληρωμές ΜΟΝΟ για ορισμένα είδη φόρων, όπως φαίνεται πιο κάτω, νοουμένου ότι υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν την πληρωμή τους στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος.

Α) Πληρωμές Φόρων στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων

– Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

– Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

– Τέλη Χαρτοσήμων

Β) Ηλεκτρονικές Πληρωμές

i. Εμπρόθεσμες Πληρωμές

– μέσω internet banking με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στη Φορολογική Πύλη https://taxportal.mof.gov.cy/

– μέσω της ιστοσελίδας της JCCSmart στο www.jccsmart.com

ii. Εκπρόθεσμες Πληρωμές (φέρουν επιβαρύνσεις και τόκους)

– μέσω internet banking με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στη Φορολογική Πύλη https://taxportal.mof.gov.cy/

Για ερωτήματα/αιτήματα τα οποία αφορούν πληρωμές φόρων, το κοινό θα πρέπει να επικοινωνεί με τα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων τηλεφωνικά ή με αποστολή μηνύματος στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναγράφοντας ως θέμα «πληρωμές φόρων».

lefkosia@tax.mof.gov.cy

lemesos@tax.mof.gov.cy

larnaca@tax.mof.gov.cy

paphos@tax.mof.gov.cy

ammoxostos@tax.mof.gov.cy

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,