Πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων για βελτίωση και απλοποίηση κοινοτικής νομοθεσία εγκαινίασε η Κομισιόν

Πλατφόρμα με την ονομασία `Έτοιμοι για το Μέλλον` (Fit for Future), η οποία συνίσταται σε ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, η οποία θα κληθεί να γνωματεύσει για την απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσία της ΕΕ και να μειώσει τον διοικητικό φόρτο που υφίστανται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, εγκαινίασε σήμερα η Κομισιόν.

Η Κομισιόν δημοσίευσε επίσης την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή εμπειρογνωμόνων για την ομάδα. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γνώση και εμπειρία όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και να είναι σε θέση να εκπροσωπούν τα κοινά συμφέροντα των διάφορων οργανώσεων ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα τους. Εκπροσωπούν επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που διαθέτουν άμεση εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 19η Ιουνίου 2020.

Η νέα πλατφόρμα θα συμβάλει επίσης ώστε η νομοθεσία της ΕΕ να είναι προετοιμασμένη για τις μελλοντικές εξελίξεις, δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης νέων προκλήσεων, όπως η ψηφιοποίηση.

Στην πλατφόρμα `Έτοιμοι για το Μέλλον`, συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και ομάδες ενδιαφερόμενων μερών με πρακτική εμπειρογνωμοσύνη σε ποικίλους τομείς πολιτικής.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το ευρύτερο κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν στο έργο της πλατφόρμας για την απλούστευση και τη μείωση του φόρτου. Επιπλέον, οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και προτάσεις για νέες πολιτικές της ΕΕ μέσω της διαδικτυακής πύλης «Πείτε την άποψή σας».

Ο Μάρος Σέφτσοβιτς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, δήλωσε σχετικά ότι “η απλούστευση και η μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδίως για τις ΜΜΕ, είναι ιδιαίτερα αναγκαίες μετά την πανδημία της νόσου COVID-19. Πρέπει να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή τους, μεριμνώντας παράλληλα ώστε η νομοθεσία μας να παραμείνει μακρόπνοη και ικανή να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις.”

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,