Κατ’ αρχήν ικανοποίηση ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ για το Νομοσχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ) εκφράζει με ανακοίνωση κατ’ αρχήν ικανοποίηση για το Νομοσχέδιο που αφορά την στήριξη των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας.

Περαιτέρω εκφράζει ταπεινή  άποψη ότι πρέπει να γίνουν οι πιο κάτω βελτιώσεις:

Το ποσό της εφάπαξ κρατικής στήριξης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στους αυτοτελώς εργαζόμενους, θα πρέπει να αυξηθεί, ούτως ώστε να είναι ουσιαστικό και όχι υποτυπώδες σύμφωνα με τα σημερινά επίπεδα διαβίωσης, αλλά και το επίπεδο των λειτουργικών και άλλων εξόδων των επιχειρήσεων.

Τα άτομα που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα πρέπει να επιλεγούν αξιοκρατικά και με διαφάνεια, ούτως ώστε να μην υπάρξει καμία αμφιβολία για ότι τα δάνεια θα δοθούν σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά που όντως τα έχουν άμεση ανάγκη, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νομοσχεδίου. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται εξάλλου και η ορθή λειτουργία της Επιτροπής.

Κάνει επίσης έκκληση στα κόμματα να προχωρήσουν άμεσα σε ψήφιση σε Νόμο του Νομοσχεδίου, γιατί τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση, θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην κατάρρευση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,