ΠΔΣ: «Κοινός φορολογικός συντελεστής μέσω άλλης πόρτας η Oδηγία 2018/822» – Συζητήθηκε ο Περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμος

Ως «κοινό φορολογικό συντελεστή μέσω άλλης πόρτας» χαρακτήρισαν εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το νομοσχέδιο Περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμο, που στόχο έχει την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2018/822.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, το νομοσχέδιο δημιουργείται η υποχρέωση στους παρόχους διοικητικών υπηρεσιών να υποβάλουν στο Τμήμα Φορολογίας τις φορολογικές ρυθμίσεις που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και το Τμήμα πρέπει να τις καταθέσει σε κοινή βάση δεδομένων για ανταλλαγή με άλλες χώρες. Εντός του νομοσχεδίου εμπίπτουν οι δικηγόροι, λογιστές, τράπεζες. Όπως πρόσθεσε, μια συναλλαγή για αν είναι δηλωτέα πρέπει να αφορά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζονται και αφορούν ενδεικτικά σημεία που μπορεί να ενέχονται σε φοροαποφυγή.

Εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου χαρακτήρισε την οδηγία ως πολύ δύσκολο θέμα, προσθέτοντας ότι έχει ταρακουνήσει όλη την Ευρώπη. Σημείωσε δε πως παρόλο που η άμεση φορολογία αποτελεί κυριαρχία των κρατών μελών, η Κομισιόν προσπαθεί να κάνει προσομοίωση των εθνικών φορολογικών νομοθεσιών.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία με το που θα περάσει αυτός ο νόμος βαφτίζει 5.000 άτομα φοροθέτες», είπε, προσθέτοντας ότι η δήλωση συναλλαγών πρέπει να γίνεται εντός 30 ημερών και θα υπάρχει διοικητικό πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει προειδοποιητική επιστολή για μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, αφού οι πρόνοιες της νομοθεσίας έπρεπε να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο μέχρι το τέλος του 2019.

Πάντως οι εκπρόσωποι του ΠΔΣ είπαν το νομοσχέδιο πρέπει να εγκριθεί, προσθέτοντας ωστόσο ότι μετά από αντιδράσεις διαφόρων κρατών μελών και λόγω της κρίσης πανδημίας του κορωνοϊού, η Κομισιόν προωθεί πρόταση για παράταση στις ημερομηνίες υποβολής στοιχείων τόσο στο Τμήμα Φορολογίας όσο και στην κοινή βάση δεδομένων της ΕΕ.

Εκ μέρους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ο Κώστας Μαρκίδης είπε πως η Κύπρος επέλεξε να εφαρμόσει ελάχιστα από την συγκεκριμένη οδηγία, αφού περιλήφθηκαν μόνο φόρος εισοδήματος και φόρος κεφαλαιουχικών κερδών.

Εξήγησε ότι αν μια φορολογική πράξη επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία επιτρέπεται στη χώρα να μην υποβάλει στοιχεία, κάτι που επέλεξε να κάνει και η Γερμανία είπε. Έφερε ως παράδειγμα αν μια εταιρεία μετατρέψει ένα δάνειο προς μια άλλη εταιρεία ως συμμετοχή στο κεφάλαιο, τότε τα μερίσματα βάσει της εθνικής νομοθεσίας δεν φορολογούνται και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να δοθεί πληροφόρηση.

«Εφόσον η νομοθεσία εφαρμόζεται και δεν παραβιάζεται και εφόσον η νομοθεσία μας εγκρίθηκε από τη ΕΕ δεν είναι επιθετικές φορολογικές πρακτικές», είπε.

Επίσης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών είπε πως η οδηγία είναι επίτηδες ασαφής έτσι ώστε οι ενδιάμεσοι να δηλώνουν και γκρίζες ζώνες.

Σημειώνεται ότι με εθνική πρωτοβουλία εισήχθηκε πρόνοια που προστάτευε τους ενδιάμεσους φορείς από οποιαδήποτε ευθύνη για εσφαλμένη κοινοποίηση πληροφοριών που έγινε καλόπιστα και για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μια πρόνοια που απαλείφθηκε μετά από παρέμβασης της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πάντως η Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η οδηγία που εφαρμόζεται είναι τηρουμένων του γενικού κανονισμού προσωπικών δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί οποιαδήποτε διαδικασία να καταστρατηγεί τον ευρωπαϊκό κανονισμό που υπερέχει της οδηγίας, είπε.

Πάντως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άγγελος Βότσης, ζήτησε όπως έρθει τελικό κείμενο εντός των επόμενων 15 ημερών, προκειμένου η επιτροπή να αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: