Πενταετές πλάνο ανακοίνωσε η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ρατσισμού στην ΕΕ

Πενταετές πλάνο για την αντιμετώπιση του ρατσισμού στα Κράτη Μέλη της ΕΕ, παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν. Όπως ανακοινώθηκε, μεταξύ άλλων, η Κομισιόν θα διασφαλίσει ότι τα Κ-Μ θα εφαρμόσουν πλήρως το σχετικό δίκαιο της ΕΕ και θα ενισχύσουν περαιτέρω το νομικό τους πλαίσιο, εάν χρειαστεί. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί ιδίως σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από τη νομοθεσία περί μη διακρίσεων, όπως η επιβολή του νόμου.

Η Κομισιόν καλεί επίσης τα Κ-Μ να μεγιστοποιήσουν τη χρήση όλων των εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους, ιδίως τη χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, να καταρτίσουν και να υποβάλουν προς έγκριση εθνικά σχέδια δράσης κατά του ρατσισμού.

Μεταξύ άλλων, πενταετές πλάνο απαιτεί:

– Καλύτερη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Η ΕΕ διαθέτει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, αλλά υπάρχει σαφής ανάγκη να επανεκτιμηθεί αυτό το πλαίσιο και να εντοπιστούν τυχόν πιθανά κενά. Το 2021, η Κομισιόν θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα και θα δώσει συνέχεια σε οποιαδήποτε πιθανή νομοθεσία έως το 2022. Η Κομισιόν θα διασφαλίσει επίσης την πλήρη και ορθή μεταφορά και εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, μεταξύ άλλων μέσω παραβάσεων διαδικασίες.

– Στενότερο συντονισμό: η Κομισιόν θα ορίσει συντονιστή για την καταπολέμηση του ρατσισμού και θα ξεκινήσει τακτικό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο οποίος θα συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Ο συντονιστής θα έρχεται σε επαφή με άτομα με μειονοτικό φυλετικό ή εθνικό υπόβαθρο και θα αλληλεπιδρά με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κοινωνία των πολιτών, τα πανεπιστήμια και την Κομισιόν για να ενισχύσει τις πολιτικές αντιδράσεις στον τομέα του αντιρατσισμού.

– Δίκαιη αστυνόμευση και προστασία: με την υποστήριξη οργανισμών της ΕΕ, όπως ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) και ο Οργανισμός για την επιμόρφωση του νόμου (CEPOL), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εντείνουν τις προσπάθειες για την αποτροπή των διακρίσεων από τις αρχές επιβολής του νόμου και να ενίσχυση της αξιοπιστίας του έργου επιβολής του νόμου κατά των εγκλημάτων μίσους.

– Ενισχυμένη δράση σε εθνικό επίπεδο: τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εγκρίνουν εθνικά σχέδια δράσης κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων έως το τέλος του 2022. Μέχρι το τέλος του 2021, η Κομισιόν, σε συνεργασία με εθνικούς εμπειρογνώμονες, θα συνενώσει τις βασικές αρχές για την παραγωγή αποτελεσματικών εθνικών σχεδίων δράσης και θα υποβάλει μια πρώτη έκθεση προόδου έως το τέλος του 2023.

– Αυξημένη ποικιλομορφία του προσωπικού της ΕΕ. Η Κομισιόν θα λάβει μέτρα για τη σημαντική βελτίωση της αντιπροσωπευτικότητας του προσωπικού της μέσω μέτρων που στοχεύουν στην πρόσληψη και την επιλογή. Τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ καλούνται να λάβουν παρόμοια μέτρα.

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν: ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση φυλετικών και εθνοτικών στερεοτύπων μέσω των μέσων ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού. και βελτιωμένη συλλογή δεδομένων ανά εθνικό ή φυλετική καταγωγή. Η Κομισιόν θα ξεκινήσει επίσης έναν ετήσιο ορισμό ευρωπαϊκών κεφαλαίων για ένταξη και πολυμορφία και θα διοργανώσει σύνοδο κορυφής κατά του ρατσισμού την άνοιξη του 2021.

Η  Βιέρα Γιούροβα, Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα αξιών και διαφάνειας, δήλωσε σχετικά ότι “έχουμε φτάσει σε μια στιγμή συνειδητοποίησης. Οι διαμαρτυρίες απέστειλαν σαφές μήνυμα — η αλλαγή πρέπει να γίνει τώρα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Θα εργαστούμε πιο εντατικά για τον σκοπό αυτόν. Δεν θα διστάσουμε να ενισχύσουμε τη νομοθεσία, εάν χρειαστεί. Η ίδια η Επιτροπή θα προσαρμόσει την πολιτική της για τις προσλήψεις, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την ευρωπαϊκή κοινωνία».

Η Χέλενα Ντάλι, Επίτροπος Ισότητας, συμπλήρωσε ότι “δεν υπάρχει χώρος για φυλετικές διακρίσεις και κανενός είδους ρατσισμό στις δημοκρατικές κοινωνίες. Πρέπει όλοι να αγωνιστούμε ώστε οι κοινωνίες μας να είναι αντιρατσιστικές. Με αυτό το σχέδιο δράσης, αναγνωρίζουμε ότι ο ρατσισμός δεν διαπράττεται μόνο από μεμονωμένα άτομα, αλλά είναι επίσης διαρθρωτικός. Επομένως, πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης για να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Για τον λόγο αυτόν, αντιμετωπίζουμε, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν την επιβολή του νόμου, τις κοινωνικές στάσεις, τα στερεότυπα και τις οικονομικές ανησυχίες· και ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να εγκρίνουν αντίστοιχα σχέδια δράσης κατά του ρατσισμού”.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,