Παράταση για ακόμα ένα χρόνο στο καθεστώς κυρώσεων για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο

Το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε απόφαση με την οποία παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, έως τις 18 Μαΐου 2021, το πλαίσιο περιοριστικών μέτρων κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο που απειλούν την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της.

Η απόφαση εκδίδεται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της σχετικά με κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο που εκμεταλλεύονται την πανδημία του κορωνοϊού, και με την οποία η ΕΕ τόνισε ότι είναι αποφασισμένη να προλάβει, να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει τις δραστηριότητες αυτές, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντίδρασής της στην κρίση COVID-19.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να συνεχίσει να επιβάλλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε πρόσωπα και οντότητες που εμπλέκονται σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις και συνιστούν εξωτερική απειλή για την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της. Τα περιοριστικά μέτρα μπορούν αν επιβληθούν και για κυβερνοεπιθέσεις κατά τρίτων κρατών ή διεθνών οργανισμών, εφόσον κρίνονται αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

Βασικός σκοπός παραμένει η αποτροπή και η αντίδραση σε δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο που στρέφονται κατά της ΕΕ ή των κρατών μελών της. Στα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνονται η απαγόρευση ταξιδίου προς την ΕΕ και η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων προσώπων και οντοτήτων. Επιπλέον, απαγορεύεται σε πρόσωπα και οντότητες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια σε όσους περιλαμβάνονται στους καταλόγους των κυρώσεων.

Τον Απρίλιο του 2019, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό «Πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», με τον οποίο θεσπίσθηκε ένα σύστημα προγραμμάτων πιστοποίησης σε επίπεδο ΕΕ και ο Οργανισμός της ΕΕ για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, προς αντικατάσταση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Το νομικό πλαίσιο για τη θέσπιση του καθεστώτος κυρώσεων στον κυβερνοχώρο θεσπίστηκε τον Μάιο του 2019, δημιουργώντας τη βάση επί της οποίας η ΕΕ μπορεί να επιβάλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Η ΕΕ εξακολουθεί να είναι προσηλωμένη στην επίτευξη παγκόσμιου, ανοικτού, σταθερού, ειρηνικού και ασφαλούς κυβερνοχώρου και, ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για την προώθηση της βασιζόμενης σε κανόνες τάξης στον συγκεκριμένο τομέα.

Διαβάστε τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου σχετικά με τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο

Δείτε το επίσημο κείμενο της Πράξης της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου Συμβουλίου της ΕΕ

Print Friendly, PDF & Email