Επέκταση της περιόδου αναστολής διαδικασιών εκποίησης έως τις 31 Αυγούστου

Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου αποφάσισε την επέκταση της περιόδου αναστολής των διαδικασιών εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων έως τις 31 Αυγούστου 2020.

Υπενθυμίζεται, ότι με αντίστοιχη απόφαση οι τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου προχώρησαν σε τρίμηνη αναστολή των εκποιήσεων για την περίοδο 18 Μαρτίου 2020 έως 18 Ιουνίου 2020.

Η απόφαση λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στην οικονομία και τις επιπτώσεις που η πανδημία προκάλεσε στην κυπριακή αγορά και σε συνέχεια σειράς άλλων μέτρων στήριξης και ανακούφισης που οι τράπεζες έχουν υιοθετήσει (όπως για παράδειγμα η άμεση οικονομική και υλική στήριξη των τομέων της Υγείας και της Παιδείας, αλλά και η εφαρμογή έκτακτων μέτρων εξυπηρέτησης και στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών).

Οι τράπεζες του τόπου επαναβεβαιώνουν τόσο τη βούληση όσο και την αποφασιστικότητά τους να στηρίξουν την πληγείσα -από την πανδημία- κυπριακή οικονομία, με κάθε διαθέσιμο μέσο στα πλαίσια του νομικού, κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιούνται.

Δελτίο Τύπου Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email