Ομόφωνα η Βουλή ψήφισε νόμο για πρόσβαση σε μαρτυρικό υλικό στις ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τροποποίηση του βασικού νόμου για την Ποινική Δικονομία, ώστε κατηγορούμενος σε ιδιωτική ποινική διαδικασία, να αποκτά πρόσβαση σε έγγραφα και/ή μαρτυρικό υλικό το οποίο κατέχει ο κατήγορος, καθώς και στη σύνοψη της μαρτυρίας οποιουδήποτε μάρτυρα κατηγορίας και τροποποίηση του νόμου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ώστε υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, ως πραγματικός δικαιούχος νομικού προσώπου να λογίζεται το φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους αντί της θέσης του ανώτερου διοικητικού στελέχους, όπως προβλεπόταν μέχρι τώρα.

Η τροποποίηση του νόμου για την Ποινική Δικονομία, επήλθε μετά από πρόταση νόμου του Ανδρέα Πασιουρτίδη, ο οποίος είπε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι ο νέος νόμος καλύπτει κενό στην ποινική δικονομία, καθώς ως είχαν τα πράγματα μέχρι τώρα ο κατηγορούμενος σε ιδιωτική ποινική δεν δικαιούτο να έχει πρόσβαση στο μαρτυρικό υλικό, την ώρα που οι ποινές είναι οι ίδιες με ποινική διαδικασία.

Η τροποποίηση του νόμου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες επήλθε μετά από πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.

Στην έκθεση της Επιτροπής Νομικών προς την Ολομέλεια της Βουλής αναφέρεται ότι σκοπός της τροποποίηση του νόμου περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, είναι σε περίπτωση που εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα για τον προσδιορισμό φυσικού προσώπου που έχει το τελικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο νομικού προσώπου, ώστε να χαρακτηριστεί «πραγματικός δικαιούχος», όπως προβλέπεται στην ισχύουσα ερμηνευτική διάταξη για τον εν λόγω όρο, ή υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε κατά τον τρόπο αυτό είναι ο πραγματικός δικαιούχος, να λογίζεται ως πραγματικός δικαιούχος το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους, αντί ανώτερου διοικητικού στελέχους, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα διάταξη.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , , ,