Ομόφωνα ψηφίστηκε σε νόμο ο Προϋπολογισμός του ΟΚΥπΥ για το 2020

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμο τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) του 2020 αφού προηγουμένως ψήφισε 3 τροπολογίες της ΕΔΕΚ για γραπτή ενημέρωση της Βουλής για εκταμιεύσεις κονδυλίων, καταψηφίζοντας άλλες δύο τροπολογίες που κατέθεσε το ίδιο κόμμα για δεσμεύσεις κονδυλίων.

Στις τοποθετήσεις που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης εξέφρασε ανησυχία επειδή όπως ανέφερε δεν άλλαξε η εικόνα των δημοσίων νοσηλευτηρίων και αυτό είναι σε βάρος των ασθενών. Κάποιοι καραδοκούν για να αλλάξουν το χαρακτήρα του ΓΕΣΥ, παρατήρησε προσθέτοντας ότι επιβάλλονται αλλαγές με ταχύτερο ρυθμό ώστε να αλλάξει η εικόνα και ο δημόσιος τομέας της υγείας να ανταγωνιστικός.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος εξέφρασε επίσης ανησυχία για την πορεία εφαρμογής του ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων παρατηρώντας ότι παρουσιάζουν ελλείμματα που δεν φαίνεται ότι θα μπορέσουν να αντιμετωπισθούν μέχρι το τέλος της πενταετίας.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών παρατήρησε ότι ο ΟΚΥπΥ είναι ο μεγάλος ασθενής της Κύπρου.

Μετά της τροπολογίες που ψηφίστηκαν ο Οργανισμός θα παρέχει  γραπτή ενημέρωση στην Επιτροπή Υγείας, κάθε έξι μήνες, για σκοπούς ελέγχου στις δαπάνες που διενεργούνται από το ποσό 11.000.000 ευρώ οι οποίες αφορούν το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων σε προσωπικούς ιατρούς ενηλίκων και παιδιών με διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων.

Περαιτέρω θα δίδεται γραπτή ενημέρωση στην Επιτροπή Υγείας  κάθε έξι μήνες για σκοπούς ελέγχου για τις δαπάνες που διενεργούνται από το ποσό των 792.000 ευρώ οι οποίες αφορούν την καταβολή προς το Υπουργείο Υγείας για τη χρήση των αποθηκών.

Ανά εξάμηνο θα δίδεται,  γραπτή ενημέρωση στην Επιτροπή Υγείας για σκοπούς ελέγχου για τις διενεργηθείσες δαπάνες  που αφορούν την αγορά ιατρικού εξοπλισμού ύψους 15.327.105 ευρώ.

Ο Προϋπολογισμός του ΟΚΥπΥ για το 2020 προβλέπει έσοδα 459.679.508 ευρώ εκ των οποίων 232.968.817 ευρώ θα είναι κρατική χορηγία από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, 65.853.924 ευρώ έσοδα από την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από την 1.6.2019, έσοδα για παροχής ενδονοσοκομειακής περίθαλψης από την 1.6.2020, 141.362.983 ευρώ, έσοδα 13.930.000 ευρώ από εγγραφές ασθενών στους προσωπικούς γιατρούς του ΟΚΥπΥ και έσοδα από άλλες υπηρεσίες 5.563.784 ευρώ.

Οι δαπάνες του ΟΚΥπΥ για το 2020 έχουν προϋπολογιστεί σε 459.679.508 ευρώ

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,