Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της μεικτής επιτροπής ΕΕ – ΗΒ για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Maroš Šefčovič εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να εγγραφούν ως νόμιμοι κάτοικοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους που τους παρέχει η Συμφωνία Αποχώρησης, μετά την πρώτη συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης (ΣΑ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Αντιπρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η Κομισιόν θα στηρίξει τα Κράτη Μέλη ώστε να διασφαλίσουν ότι οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ θα είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει της ΣΑ και θα συνεχίσει να παρακολουθεί ότι αυτό γίνεται σωστά.

H Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησαν σήμερα την πρώτη σχετική συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Maroš Šefčovič και του Michael Gove από την πλευρά του  ΗΒ. Η συζήτηση διεξήχθη σε εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα, αναφέρει η Κομισιόν.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό για το Ηνωμένο Βασίλειο να εκθέσει τα σχέδιά του κατά τους προσεχείς μήνες όσον αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία / τη Βόρειο Ιρλανδία, ενώ η Κομισιόν δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

“Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να παρουσιαστεί λεπτομερές χρονοδιάγραμμα και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, όπως η προετοιμασία για την καθιέρωση τελωνειακών διαδικασιών για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στη Βόρεια Ιρλανδία από τη Μεγάλη Βρετανία και η διασφάλιση ότι όλοι οι απαραίτητοι υγειονομικοί και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι καθώς και άλλοι κανονιστικοί έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιηθούν για εμπορεύματα που εισέρχονται στη Βόρεια Ιρλανδία από χώρες εκτός της ΕΕ”, αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση της Κομισιόν.

Και τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι οι σαφείς και αξιόπιστες απαντήσεις είναι βασικές για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για αλλαγές, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες του πρωτοκόλλου. Η παροχή τέτοιων απαντήσεων στις επιχειρήσεις δεν μπορεί να περιμένει.

Τα μέρη αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις εργασίες των έξι ειδικευμένων επιτροπών σχετικά με τους βασικούς τομείς εφαρμογής της συμφωνίας απόσυρσης. Συμφώνησαν ειδικότερα ότι η Ειδική Επιτροπή για το Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία – Βόρειο Ιρλανδία θα πρέπει να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση τη συζήτηση και την προετοιμασία των αποφάσεων που πρέπει να εγκρίνει η Μεικτή Επιτροπή σε σχέση με το Πρωτόκολλο πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι “η σωστή και έγκαιρη εφαρμογή της ΣΑ αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΕΕ, ειδικότερα σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των περίπου 4,5 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη νήσο της Ιρλανδίας στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς”.

“Μια νέα εταιρική σχέση μπορεί να βασιστεί μόνο στην πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή της ΣΑ”, ξεκαθαρίζει η Κομισιόν.

Σημειώνει δε  ότι “οι λεπτομερείς νομικές υποχρεώσεις και των δύο μερών καθορίζονται σαφώς στη Συμφωνία Απόσυρσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020. Και οι δύο πλευρές πρέπει τώρα να εφαρμόσουν τη συμφωνία αυτή με αυστηρότητα και πειθαρχία”.

Και οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στενά για την προετοιμασία της επόμενης συνεδρίασης η οποία προβλέπεται σήμερα για τον Ιούνιο

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,