Εγγραφή εθελοντών και το Πρωτόκολλο – Γενικών Οδηγιών, για την εφαρμογή εθελοντικών δράσεων σε περίοδο πανδημίας

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  κ. Γιάννης Γιαννάκη, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος των κινητών συνεργειών και του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει από συμπολίτες μας για εθελοντική προσφορά, ενημερώνει ότι  με την ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου  διαχείρισης εθελοντών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μπορούν να εγγραφούν πολίτες, ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι  θέλουν να συμβάλουν εθελοντικά σε αυτή την προσπάθεια. Το πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους εθελοντές και να υπάρχει αποτελεσματικότερος συντονισμός σε εθελοντικές δράσεις, σε στενή συνεργασία  με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Για την αξιοποίηση εθελοντών σε   υποστηρικτικές  δράσεις  προς  τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, στην έκτακτη κατάσταση λόγω του κορωνοϊού,   θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο στην ιστοσελίδα του  γραφείο του Επιτρόπου  www.volunteercommissioner.gov.cy/volunteer/volunteercommissioner.nsf/voco06_gr/voco06_gr?OpenDocument.

Το έντυπο μπορεί να αποστέλλεται συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά στα: npallikarou@papd.mof.gov.cy ,  volunteerism@presidency.gov.cy, ή στο  φαξ :22400181.

Με τη συμπλήρωση του εντύπου, στους εθελοντές παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη ενώ θα αξιοποιηθούν σε πρωτοβουλίες, οι οποίες σχεδιάζονται στη βάση των πραγματικών αναγκών που υπάρχουν, με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια των εθελοντών και των συμπολιτών μας, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προστασίας τους.

Επιπρόσθετα, ανακοινώνουμε το Πρωτόκολλο  – Γενικές Οδηγίες, που θα πρέπει οι εθελοντές να εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια εθελοντικής δράσης σε περίοδο πανδημίας:

 1. Η εθελοντική προσφορά βασίζεται στην αρχή του «ό,τι αναλαμβάνω το ολοκληρώνω ως εθελοντής».  Η δέσμευση είναι βασικό στοιχείο επιτυχίας του εθελοντικού κινήματος.
 2. Τα άτομα τα οποία θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά, θα πρέπει να είναι καλά στην υγεία τους.
 3. Για να υπάρχει η αναγκαία ασφάλιση και ο κατάλληλος συντονισμός, οι πολίτες θα πρέπει να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ – «Πρωτόκολλο Διαχείριση Εθελοντών σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης».
 4.  Οι εθελοντές είναι πάντα ευγενικοί και υπομονετικοί.
 5. Σε περίοδο πανδημίας οι εθελοντές πρέπει να έχουν πειθαρχία στην τήρηση των οδηγιών και στους κανόνες ατομικής υγείας.
 6. Η μετακίνηση αφορά  μόνο την εθελοντική δράση που ο εθελοντής έχει  αναλάβει, με τη ανάλογη άδεια, όπως αυτή καθορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και τον  Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ.
 7. Οι οδηγίες προς τους εθελοντές πρέπει να είναι απλές και κατανοητές.
 8. Κατανόηση της δράσης από τον/την εθελοντή/ρια.  Αν κάτι δεν είναι κατανοητό, να το διευκρινίζουν.
 9. Κατά τη διάρκεια της δράσης, διατηρούμε την απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από όλους τους συμπολίτες μας.
 10. Αν νοιώθουμε ότι μια δράση βάζει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, απομακρυνόμαστε και ζητούμε οδηγίες από τον συντονιστή.
 11. Δεν αναλαμβάνουμε καμία άλλη πρωτοβουλία, εκτός των καθηκόντων για τα οποία έχουμε συγκεκριμένες οδηγίες.
 12. Αν υπάρχει έκτακτο περιστατικό, ειδοποιούμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους στο 112.
 13. Δεν βάζουμε σε κίνδυνο τη δική μας ή τη ζωή των άλλων.
 14. Δεν διαχειριζόμαστε μετρητά, ούτε αποδέχονται χρήματα για οποιαδήποτε δράση.
 15. Για κανένα λόγο δεν εισερχόμαστε στις οικίες πολιτών.  Σε περίπτωση κατ’ οίκον παράδοσης ειδών πρώτης ανάγκης, τα αφήνουμε  στην είσοδο της οικίας.
 16. Πριν και μετά την ολοκλήρωση της δράσης, πλένουμε τα χέρια με νερό και σαπούνι για πάνω από 20 δευτερόλεπτα, είτε με αλκοολούχο διάλυμα με τουλάχιστον 60% αλκοόλης.
 17. Δεν αγγίζουμε το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της δράσης και ωσότου ολοκληρώσουμε τη δράση και  πλύνουμε καλά τα χέρια μας.
 18. Χειρισμός ειδών και προϊόντων βασίζεται στην αρχή της ατομικής προστασίας, με  την αυστηρή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, η οποία πρέπει να είναι συχνή.  Πλύση χεριών πριν και αμέσως μετά τη διαχείριση προϊόντων.
 19. Ενημερώνουμε τον συντονιστή για την ολοκλήρωση της δράσης.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,