Ολοκληρώθηκε η 9η Συνάντηση Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ

Ολοκληρώθηκαν την Τρίτη οι εργασίες της 9ης Συνάντησης της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ (ΜΟΚΕ Ευρωπόλ), η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.  Από πλευράς Βουλής συμμετείχαν ο Βουλευτής Δημήτρης Δημητρίου, επικεφαλής της αντιπροσωπείας και τα μέλη Νίκος Κέττηρος και Ηλίας Μυριάνθους.

Ανακοίνωση της Βουλής αναφέρει ότι σε παρέμβασή του στο πλαίσιο συζήτησης για το κυβερνοέγκλημα  στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έμφαση στην σεξουαλική κακοποίηση  παιδιών στο διαδίκτυο, ο κ. Κέττηρος σημείωσε ότι κατά την πανδημία Covid-19 το κυβερνοέγκλημα αυξήθηκε δραματικά και ειδικότερα η διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Αναφερόμενος στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για το θέμα, o κ. Κέττηρος χαιρέτισε την έγκριση νέων προσωρινών κανονισμών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  και υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει στην ετοιμασία ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου το οποίο να προστατεύει την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα και να εξασφαλίζει την πρόληψη και αποτελεσματική διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.

Αναφέρθηκε και στην σημασία εκστρατειών ενημέρωσης των παιδιών για τους κινδύνους του διαδικτυακού εκφοβισμού, της αποπλάνησης, της υποκλοπής προσωπικών δεδομένων και της ανταλλαγής ανάρμοστων φωτογραφιών, σύμφωνα με τις σχετικές ευρωπαϊκές  κατευθύνσεις και τα μέτρα της Ευρωπόλ.

Επιπλέον, ο κ. Κέττηρος τόνισε τη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, με ιδιώτες και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δεδομένων. Ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσει τον Κανονισμό για την εντολή της Ευρωπόλ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της αδυναμίας λήψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από τον ιδιωτικό τομέα, του οποίου οι υποδομές χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τους δράστες για τη φιλοξενία και ανταλλαγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Καταλήγοντας, ο κ. Κέττηρος τόνισε ότι οι θεσμοί της ΕΕ πρέπει να λειτουργούν ως Προμηθείς και όχι, όπως τις περισσότερες φορές, ως Επιμηθείς.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Βουλής, σε παρέμβασή του σε συζήτηση με θέμα το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι η διαφθορά αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση το οποίο όχι μόνο επιβαρύνει την οικονομία, αλλά υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην ΕΕ.

Χαιρετίζοντας σε αυτό το πλαίσιο την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Χρηματοπιστωτικό και Οικονομικό έγκλημα της Ευρωπόλ, ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι πέραν των γνωστών κινδύνων, αναδύονται επίσης νέες ψηφιακές προκλήσεις σχετιζόμενες με νέους τρόπους διαχείρισης και διάθεσης κονδυλίων της ΕΕ.

Πέραν των μέτρων που λήφθηκαν προς την σωστή κατεύθυνση από πλευράς ΕΕ, σημείωσε ο κ. Μυριάνθους, χρειάζονται επίσης νέες προσεγγίσεις και εργαλεία. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, επιβάλλεται αποτελεσματικότερη συλλογή και χρήση δεδομένων, περισσότερη διαφάνεια και καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών αλλά και ανάπτυξη κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο κ. Μυριάνθους υπογράμμισε τη σημασία των συστάσεων που καταγράφονται στις Ετήσιες Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ, τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να  προβαίνουν στην λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,