Ολική αναθεώρηση ή/και εκσυγχρονισμό του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου, εισηγείται προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Χαρακτηρίζει ως πλέον επιβεβλημένη την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και εισηγείται εργασία για ολική αναθεώρησή της

Εντοπισμό των αδυναμιών και των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου, Κεφ. 153, και εκπόνηση μελέτης με εισηγήσεις ώστε να υπάρξει ολική αναθεώρηση ή/και εκσυγχρονισμός της κείμενης νομοθεσίας, εισηγείται με επιστολή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Σαββίδης.

Όπως σημειώνεται, η εν λόγω νομοθεσία αποτελεί αποικιοκρατικό νόμο που εισήχθη το 1936 στην Κύπρο και έκτοτε δεν τροποποιήθηκε ουσιωδώς για να ανταποκρίνεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες ανάγκες και εξελίξεις. Συνακόλουθα, με αφορμή πρόσφατες υποθέσεις στις οποίες επιβεβαιωθήκαν οι διαχρονικές διαπιστώσεις της Νομικής Υπηρεσίας, όπως επίσης και οι γενικότερες επικρίσεις του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διενέργεια θανατικών ανακρίσεων, ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγείται τον εκσυγχρονισμό της εν λόγω νομοθεσίας, ανάγκη την οποίαν θεωρεί ως πλέον επιβεβλημένη.

Ως εκ τούτου, ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγείται προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως αρμόδιο επί του θέματος Υπουργείο, όπως ηγηθεί μίας προσπάθειας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για εντοπισμό των αδυναμιών και των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και για εκπόνηση μελέτης με εισηγήσεις για αναθεώρησή της, σημειώνοντας ταυτόχρονα την προθυμία της Νομικής Υπηρεσίας να συμβάλει, στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων,  στην προσπάθεια αυτή.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,