Οι τρεις πυλώνες της μεταρρύθμισης των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, 2020 η Εναρκτήρια Συνάντηση για την Αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.Η Συνάντηση σηματοδότησε  την έναρξη του έβδομου Έργου που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων.

Το συγκεκριμένο Έργο αποτελείται από τρεις πυλώνες:

  1. Ο πρώτος αφορά τη μετάφραση στα ελληνικά των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτοί ετοιμάστηκαν και παραδόθηκαν από τους εμπειρογνώμονες της ομάδας του Λόρδου John Dyson τον Ιούνιο του 2019.
  2. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την εκπαίδευση δικαστών, δικηγόρων, πρωτοκολλητών και προσωπικού του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί των νέων θεσμών.
  3. Ο τρίτος πυλώνας, τη βελτίωση των πρακτικών και της διοικητικής ικανότητας στα Δικαστήρια, τη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης και βαθμού υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση της επικοινωνιακής πολιτικής σε σχέση με τη μεταρρύθμιση.

Το Έργο, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, χρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκ μέρους της παρίσταντο οι κ. Sebastien Renaud και Αδαμαντία Μαντά ενώ τη διαχείρισή του ανέλαβε το Συμβούλιο της Ευρώπης, εκ μέρους του οποίου παραβρέθηκαν οι κ. Daniel Schmidt και Elena Yurkina.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των πιο πάνω, ο Πρόεδρος και Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής Μεταρρύθμισης και Επιτροπής Θεσμών, εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο Διευθυντής Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης και ο μεταφραστής των Θεσμών.

Τη συνάντηση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εκ μέρους της Κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος του DG Reform κ. Sebastien Renaud έκανε ανασκόπηση της πορείας για όλα τα Χρηματοδοτούμενα Έργα που αφορούν τα Δικαστήρια, τονίζοντας ότι ο βαθμός υλοποίησης των Έργων στην Κύπρο είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη, ενώ ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Daniel Schmidt επεξήγησε τον τρόπο που το Συμβούλιο της Ευρώπης θα διαχειριστεί το Έργο. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών κα Περσεφόνη Παναγή επεξήγησε το Έργο που έχει μπροστά της η Επιτροπή Θεσμών, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου 2020 και ο κ. Γεώργιος Κολοκασίδης έδωσε λεπτομέρειες για τη μέθοδο που θα ακολουθήσει κατά τη μετάφραση. Τέλος, ο Διευθυντής Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου επεξήγησε τον Οδικό Χάρτη του Έργου και τα χρονοδιαγράμματα μέχρι την ολοκλήρωσή του, την 21η Ιουνίου του 2021.

Μετά τη συνάντηση ακολούθησε δεξίωση, την οποία προσέφερε το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ανακοίνωση του Τμήματος Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Print Friendly, PDF & Email