Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες περιλαμβάνονται στις ουσιώδεις υπηρεσίες, βάσει νέου διατάγματος του Υπ. Υγείας

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προστίθενται στις ουσιώδεις υπηρεσίες, σύμφωνα  με το νέο διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο.

Επίσης, τροποποιείται ο Κανονισμός 2(δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 15) του 2020 ως εξής: «δ) Aναβάλλονται σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα προγραμματισμένα χειρουργεία και οι εισαγωγές για ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει και δεν τίθεται κίνδυνος ή απειλή για την ανθρώπινη ζωή».

O Κανονισμός που αφορά τα χειρουργεία τίθεται σε ισχύ από την 27η Απριλίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. και ο Κανονισμός για τις ουσιώδεις υπηρεσίες τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευση του παρόντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,