Οι δράσεις του Υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Σε ομιλία της η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου , την οποία διάβασε, εκ μέρους της η Επαρχιακός Λειτουργός Λευκωσίας ΥΚΕ κα Σαβούλα Παπαμιλτιάδους (στα πλαίσια εκδήλωσης με θέμα «Γυναικοκτονίες») , αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου και των αρμόδιων υπηρεσιών της κυβέρνησης για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Διαβάστε αυτούσια την ομιλία:

“Η Βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο που πλήττει παγκοσμίως τις γυναίκες, με άμεσες επιπτώσεις στη σωματική ακεραιτότητα και ψυχική τους υγεία. Η ενδοοικογενειακή βία είναι η πιο συχνή αιτία τραυματισμού τους, που αρκετές φορές οδηγεί στην απώλεια της ίδιας της ζωής τους. Η γυναικοκτονία πλέον συνιστά διακριτό αδίκημα και ορίζεται ως ανθρωποκτονία γυναικών από πρόθεση.

Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο δολοφονούνται 137 γυναίκες, κατά μέσο όρο, από πρώην ή νυν συντρόφους ή από κάποιο μέλος της οικογένειας τους.

Η ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών και κατοχυρώνεται στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, 50 γυναίκες δολοφονούνται κάθε εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από νυν ή πρώην σύντροφό τους.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη μέλη της πρωτοστατούν στην προστασία, την πραγμάτωση και την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις γυναίκες. Ο τομέας της κοινωνικής προστασίας με το μεγάλο πλέγμα πολιτικών και μέτρων που καλύπτει, έρχεται αρωγός στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες αλλά και συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το 2006 τον «Χάρτη Πορείας για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», που διασφαλίζει την οικονομική ανεξαρτησία επί ίσής όροις για γυναίκες και άνδρες, τη συμφιλίωση της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, την ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων, την εξάλειψη όλων των μορφών βίας, την εξάλειψη των στερεότυπων των φύλων και την προώθηση της ισότητας των φύλων στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία και αποτελεσματικότητα των πολιτικών ισότητας που έχουν υιοθετηθεί αποτελεί η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που περιλαμβάνει την προώθηση δράσεων και μέτρων που αφορούν το σύνολο των ειδικών αναγκών των γυναικών, τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη βάση.

Η Κύπρος, κατά το 2019 σημαδεύτηκε από σοβαρές περιπτώσεις γυναικοκτονιών, οι οποίες διαπράχθηκαν με κίνητρο την άσκηση κοινωνικού ελέγχου και συνιστούν ακραία μορφή έμφυλης και σεξιστικής βίας.

Κύριο στόχο μας, αποτελεί η ενδυνάμωση και η διασφάλιση της αξιοπρέπειας των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και η μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας τέθηκε σε ύψιστη προτεραιότητα. Η Κύπρος σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε τα θύματα της να απολαμβάνουν ίσης προστασίας σε όλα τα κράτη-μέλη.

Έχουμε σημειώσει σημαντικά βήματα στην διαμόρφωση πλαισίου πολιτικών και θεσμικών μέτρων, με την υιοθέτηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης, που στοχεύουν στην εξάλειψη της βίας, των διακρίσεων και στη προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε διάφορους τομείς. Η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο καταπολέμησης της βίας ενάντια στις γυναίκες, το 2017 επικύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) με Νόμο.

Η Σύμβαση αποτελεί ένα σημαντικό, δεσμευτικό, διεθνές εργαλείο που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, στην προστασία, στήριξη και ενδυνάμωση των θυμάτων, στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας και στην παραδειγματική τιμωρία των θυτών.

Στα πλαίσια της υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του στις 23/01/2019, ενέκρινε τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας», το οποίο θα λειτουργήσει ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τις γυναίκες θύματα βίας, όπου ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες, θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής κατάλληλης στήριξης/θεραπείας στα θύματα και τις οικογένειες τους, με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον των θυμάτων και μελών των οικογενειών τους. 

Επίσης, εγκρίθηκε και λειτουργεί η Ad-hoc Υπουργική Επιτροπή υπό το Συντονισμό της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πρόληψη και καταπολέμηση της Βία στην Οικογένεια (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Υπουργείο Υγείας) για την εποπτεία των ενεργειών για τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας».  

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2019, μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας δόθηκε η έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι της Γυναίκας» στον Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, υπό την εποπτεία όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Αστυνομία, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας).

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι, η αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος χρήζει μίας συνεκτικής πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στο διεθνή αγώνα που διεξάγεται για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών αλλά και την αντιμετώπιση του φαινομένου της Γυναικοκτονίας.”

Δείτε επίσης το μήνυμα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων κας Ιωσηφίνας Αντωνίου για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών:

“Η βία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών και στερεί από το άτομο κάθε διάθεση για ελεύθερη ανάπτυξη, δημιουργία και πρόοδο. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες στην Ευρώπη και στην Κύπρο μία στις 5 γυναίκες βιώνει σωματική βία τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής της, τουλάχιστον μία στις 10 βιώνει σεξουαλική βία, ενώ μία στις 5 γυναίκες βιώνει βία στην οικογένεια, μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου μεταξύ των γυναικών.

Η στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών, οι οποίες δραπετεύουν από το φαύλο κύκλο της βίας είναι εξαιρετικά σημαντική, για την προστασία και ενδυνάμωσή τους, καθώς επίσης για την ομαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Προς τούτο, έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας σημαντικά βήματα προόδου, με επιστέγασμα την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την ετοιμασία ειδικών νομοθεσιών με στόχο την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν και βρίσκονται σε συνεχή πορεία υλοποίησης σωρεία δράσεων, προγραμμάτων και μέτρων που έχουν ως στόχο την πλήρη εξάλειψη της έμφυλης βίας.

Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, του οποίου προεδρεύω, στέκεται πάντοτε αρωγός σε τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες, μέσω επιχορηγήσεων που παρέχει σε Γυναικείες, Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς προς ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων, αλλά και μέσω συνεργειών και δράσεων που αναλαμβάνει η ειδική Επιτροπή του που ασχολείται με θέματα καταπολέμησης της έμφυλης βίας. Θέλω να τονίσω ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία και είναι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας.

Η αποσιώπηση αυτού του ανομολόγητου εγκλήματος – το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο στον κόσμο- πλήττει τη ζωή, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του μισού πληθυσμού της γης και υποβαθμίζει κάθε κοινωνία ηθικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά. Είναι καθήκον όλων μας να εργαστούμε συλλογικά και συντονισμένα για την πλήρη εξάλειψή του.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,