Υπουργείο Εξωτερικών: Οδηγίες σε Κύπριους που θα ταξιδέψουν

To Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει, την Παρασκευή 12/6/2020, ταξιδιωτικές οδηγίες που απευθύνονται σε Κύπριους πολίτες που ήδη βρίσκονται ή προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Η πρώτη αφορά τις χώρες που ταξινομήθηκαν στις Κατηγορίες Α και Β, βάσει της επιδημιολογικής εκτίμησης κινδύνου στην οποία προέβη η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (ΜΕΕ&ΕΛΝ) στις 10/6/2020, και η δεύτερη όλες τις λοιπές χώρες.

Τα δεδομένα θα τυγχάνουν συνεχούς αξιολόγησης και οι ταξιδιωτικές οδηγίες θα επικαιροποιούνται όπως κρίνεται σκόπιμο. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,