Ο Σεντένο ενημέρωσε την Επ. Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δημιουργία στοχευμένου Ταμείου Ανάκαμψης

Τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup, αλλά και τις προοπτικές για μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με την υποστήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας, περιέγραψε στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συνεδρίασε με βιντεοδιάσκεψη, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο.

Ο Μάριο Σεντένο ενημέρωσε τους ευρωβουλευτές ότι η ευρωομάδα “συμφώνησε να εργαστεί σε ένα προσωρινό και στοχευμένο Ταμείο Ανάκαμψης” και “αναγνώρισε επίσης τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένα αναθεωρημένο επόμενο ΠΔΠ – το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ – σε αυτό το πλαίσιο”. Όπως εξήγησε “το Ταμείο θα παρέχει χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ” και “θα εξασφαλίσει την αλληλεγγύη με τα μέλη που πλήττονται περισσότερο βοηθώντας στο να απλωθεί το έκτακτο κόστος της κρίσης με την πάροδο του χρόνου”.

“Αυτό δεν αποκλείει ότι θα απαιτηθούν περισσότερες συζητήσεις σχετικά με τα ακριβή χαρακτηριστικά ενός τέτοιου ταμείου. Συγκεκριμένα, στο θέμα της χρηματοδότησης, οι απόψεις εξακολουθούν να διαφέρουν”, ξεκαθαρίζει ο Σεντένο.

“Ορισμένα μέλη μίλησαν για κοινή έκδοση χρέους. Η συγκέντρωση πόρων με τέτοιο τρόπο θα μας επέτρεπε να δώσουμε ισχυρή ώθηση στην ανάκαμψη και να αποφύγουμε την περαιτέρω επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών των κρατών που πλήττονται περισσότερο. Ενώ υπάρχουν Κράτη Μέλη που ανησυχούν για οποιαδήποτε μορφή αμοιβαιοποίησης χρέους – αυτό δεν σημαίνει ότι αμφισβητούν την ανάγκη έκτακτων μέτρων για την υποστήριξη της ανάκαμψης”, διευκρίνισε ο Πρόεδρος.

“Πρέπει να απομακρυνθούμε τα δεδομένα των παλαιών κόκκινων γραμμών και να επικεντρωθούμε σε ό, τι λειτουργεί για την επίλυση του προβλήματος: χρειαζόμαστε ένα σημαντικό σχέδιο τόνωσης της ΕΕ και μια κοινή λύση για τη διαχείριση της επακόλουθης επιβάρυνσης του χρέους”, αναφέρει.

“Πέραν από τη χρηματοδότηση, πρέπει επίσης να εξετάσουμε τα εργαλεία του προϋπολογισμού που θα μπορούσαν να διοχετεύσουν καλύτερα τα χρήματα. Με άλλα λόγια, πώς μπορούμε να ξοδέψουμε καλύτερα τα χρήματα που σκοπεύουμε να συγκεντρώσουμε”, τόνισε.

“Ένα πιθανό μέρος της απάντησής μας είναι το δημοσιονομικό μέσο σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας, το λεγόμενο BICC”, ανέφερε ο Πρόεδρος.

“Πιστεύω ότι υπάρχει μια ισχυρή περίπτωση να προβληματιστούμε σχετικά με τον πιθανό ρόλο της και, φυσικά, να επανεξετάσουμε το μέγεθός του. Το BICC θα επέτρεπε μια μορφή κοινής διακυβέρνησης, ένα βαθμό ευελιξίας και συμπληρωματικότητας με άλλες πολιτικές, η οποία φαίνεται κατάλληλη στο παρόν πλαίσιο”, εξήγησε.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε στα στοιχεία του ΔΝΤ το οποίο αναμένει ότι η παγκόσμια παραγωγή θα μειωθεί κατά 3,0% το 2020, με την οικονομία της ζώνης του ευρώ να συρρικνώνεται κατά 7,5%, ενώ η ύφεση ήταν μόλις 4,5% στη ζώνη του ευρώ.

Ωστόσο επεσήμανε ότι η πρόβλεψη είναι για ανάκαμψη “σχεδόν σε σχήμα V, με θετική αύξηση 4,7% για τη ζώνη του ευρώ το 2021, παρέχει κάποια άνεση, παρά την επίμονη αβεβαιότητα”.

“Οι κίνδυνοι ύφεσης και ανάκαμψης κατανέμονται άνισα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Όταν η έδρα μιας επιχείρησης στην Ένωση αποτελεί βασικό παράγοντα για την ικανότητά της να ανακάμψει από αυτήν την κρίση, διακυβεύεται η ενιαία αγορά”, εξήγησε.

“Αυτό σημαίνει ότι, εάν αφεθεί χωρίς επίβλεψη, ο Covid-19 θα αφήσει το κοινωνικοοικονομικό και χρηματοοικονομικό τοπίο πολύ κατακερματισμένο. Ο κατακερματισμός θα υπονόμευε την ενιαία αγορά και τη νομισματική ένωση”, διευκρίνισε.

“Οι εθνικές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν αναγνωρίσει αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και δεν δίστασαν να δώσουν τεράστια δημοσιονομική ώθηση στις αντίστοιχες οικονομίες τους”, επεσήμανε.

“Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν διακριτικά δημοσιονομικά μέτρα ύψους 3% του ΑΕΠ της ΕΕ κατά μέσο όρο και στήριξη ρευστότητας μέσω δημόσιων εγγυήσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών πληρωμών, αξίας 16% του ΑΕΠ της ΕΕ.
Αυτά τα διακριτικά  μέτρα ανέρχονται σε περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια ευρώ”, εξηγεί.

“Για να καταστούν δυνατές οι εθνικές απαντήσεις, ελήφθησαν αποφάσεις για την καθιέρωση της μέγιστης ευελιξίας στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, ιδίως στους κανόνες φορολογίας και κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από τις εποπτικές αρχές και την ΕΚΤ. Αν και σημαντικές και συντονισμένες, οι εθνικές δημοσιονομικές αντιδράσεις είναι περιορισμένες και άνισες. Αν σταματήσουμε εδώ δεν θα είχαμε μια προσέγγιση τύπου “ο,τι χρειάζεται”, αλλά μάλλον μια προσέγγιση “ό, τι μπορείτε”.

“Η διαφορά στην ικανότητα των εθνικών κυβερνήσεων έγινε σύντομα εμφανής. Η άμεση δημοσιονομική ώθηση ήταν σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερη στη Γερμανία από ό, τι στην Ιταλία, αν και η κρίση ήταν πιο σκληρή στη δεύτερη”, σημείωσε.

“Η πανδημία είναι ένα εξωτερικό και συμμετρικό σοκ. Για να ξεπεραστεί απαιτείται μια ισχυρή συνιστώσα αλληλεγγύης, για να εξασφαλιστεί μια ομοιόμορφη μεταχείριση των Ευρωπαίων πολιτών και ίσων όρων ανταγωνισμού για τις εταιρείες”, τονίζει ο Μ.Σεντένο.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις ακόλουθες αποφάσεις της ΕΚΤ και στις αποφάσεις Κομισιόν για ευελιξία στα αχρησιμοποίητα ευρωπαϊκά ταμεία συνοχής, και πρότεινε την περαιτέρω χρήση των διαθέσιμων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Τέλος ο Μ.Σεντένο έκανε αναφορά στο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας SURE της Κομισιόν με 100 δισ.Ευρώ, τα 200δισ.Ευρώ της ΕΤΕπ για τις επιχειρήσεις την προληπτική πιστωτική γραμμή για το υγειονομικό κομμάτι των δαπανών απο τον ESM.

“Αυτό θα βασιστεί στην πιστωτική γραμμή ενισχυμένων όρων ή στο ECCL, αλλά θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο προσαρμοσμένο στη φύση του συμμετρικού σοκ που προκαλείται από το COVID 19”, εξήγησε.

“Αυτό το πιστωτικό όριο θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ από την αρχή, παρέχοντας χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους έως και 2,0% του αντίστοιχου ΑΕΠ τους. Αυτό θα μπορούσε να ανέλθει σε συνολικό όγκο δανεισμού 240 δισ. Ευρώ”, εξηγεί.

“Σε αντίθεση με το παλιό μέσο ECCL, αυτό το πιστωτικό όριο δεν θα συνδέεται με οικονομικούς όρους για κάθε χώρα. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις από την πίσω πόρτα. Η μόνη απαίτηση θα ήταν οι χώρες να χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση του  για τη στήριξη της εγχώριας χρηματοδότησης άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης που σχετίζονται με την κρίση COVID 19. Αυτός ο ορισμός είναι αρκετά ευρύς για μια χώρα που πλήττεται από αυτήν την κρίση ώστε να φτάσει το 2% του ΑΕΠ στις επιλέξιμες δαπάνες”, διευκρινίζει τονίζοντας ότι τα δάνεια αυτά δεν θα έχουν, “ούτε στίγμα, ούτε τρόικα” και όλοι θα τα δουν ως χρήσιμο εργαλείο.

Υπενθύμισε, τέλος ότι κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση, πήρε στην ευρωζώνη 3 χρόνια για να πάρει αποφάσεις, ενώ τώρα οι αποφάσεις ελήφθησαν σε 2 εβδομάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,