Ολομέλεια ΕΚ για τη συνέχιση του κοινοβουλευτικού έργου για τα έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία

Ο πρόεδρος και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ (δηλ. η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ) πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη το πρωί της Πέμπτης και συμφώνησαν να συγκαλέσουν έκτακτη σύνοδο της ολομέλειας την Πέμπτη 16 και Παρασκευή 17 Απριλίου στις Βρυξέλλες.

Στην ημερήσια διάταξη θα βρίσκεται συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ακολουθούμενη από ψήφισμα, σχετικά με τη συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 και των συνεπειών της. Το ΕΚ είναι επίσης έτοιμο να ψηφίσει όποια νομοθετικά μέτρα ή εκταμιεύσεις πόρων του προϋπολογισμού προετοιμαστούν έγκαιρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περαιτέρω αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η Διάσκεψη των Προέδρων επικαιροποίησε ακόμη το ημερολόγιο δραστηριοτήτων του ΕΚ, θεσπίζοντας πρόσθετες ημερομηνίες για τηλεδιασκέψεις των οργάνων, των επιτροπών και των πολιτικών ομάδων του. Το νέο ημερολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ στην Ουγγαρία

Οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που υιοθετήθηκαν πρόσφατα στην Ουγγαρία. Η πλειοψηφία των ομάδων ζήτησε από τον πρόεδρο Sassoli να μεταβιβάσει τις ανησυχίες τους γραπτώς στην Επιτροπή, ζητώντας της να εκτιμήσει την κατάσταση και να εξετάσει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του Άρθρου 7 της Συνθήκης ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δε θα διακινδυνεύσουν οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.

Ψηφοφορίες εξ αποστάσεως και μέτρα για την υγεία

Τα υφιστάμενα προληπτικά μέτρα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 δεν επηρεάζουν το νομοθετικό έργο για τα θέματα προτεραιότητας. Οι βασικές δραστηριότητες ελαττώνονται αλλά διατηρούνται για να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να νομοθετεί, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη διαχείριση του προϋπολογισμού και να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο.

Το Κοινοβούλιο έχει συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει εναλλακτικό σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως, λόγω των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ψηφοφορίες, με τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση ότι η ψήφος των ευρωβουλευτών θα παραμείνει ατομική, προσωπική και ελεύθερη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,