Αποδεσμεύτηκαν κονδύλια, αποπαγοποιήθηκαν θέσεις, δεν συζητήθηκαν οι εγγυήσεις στην Επ. Οικονομικών

Αναβλήθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου που ρυθμίζει το θέμα των κυβερνητικών εγγυήσεων 2 δισ. ευρώ προς τις τράπεζες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Η Επιτροπή αποφάσισε, σύμφωνα με ενημέρωση για τη συνεδρία, όπως τα κόμματα που έχουν προτάσεις, τις υποβάλουν ως τη Δευτέρα μεσημέρι στον γραμματέα της Επιτροπής και αυτός θα τις στείλει στα κόμματα και τον Υπουργό Οικονομικών.

Η σημερινή συνεδρία, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με ενημέρωση για τη συνεδρία, εγκρίθηκαν όλα τα αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και αποπαγοποίηση θέσεων, μεταξύ των οποίων και τέσσερις θέσεις Γενικών Διευθυντών Υπουργείων, που είναι κενές ή θα κενωθούν μέχρι 1η Σεπτεμβρίου, όπως και η αποδέσμευση ποσού 43 εκ. ευρώ που αφορά την ΑΗΚ.

Συγκεκριμένα, στις αποδεσμεύσεις περιλαμβανόταν αίτημα του Γενικού Λογιστηρίου για αποδέσμευση των πιστώσεων των 5 εκ. ευρώ που αφορούν την προμήθεια προς την εταιρεία JCC Payment Systems, καθώς όπως αναφέρεται στο αίτημα, έχει σταυρωθεί η διενέργεια δαπάνης πέραν του 25% του ποσού αυτού. Η αποδέσμευση ζητήθηκε επειδή η δαπάνη για τα τέλη εισπράξεων με πιστωτικές κάρτες ανήλθε μέχρι σήμερα στο ποσό των 904.145,44 ευρώ και σε ποσοστό 18,08%  του προϋπολογισθέντος ποσού και επειδή η καταβολή της προμήθειας προς την JCC γίνεται αυτόματα μέσω του λογαριασμού της Κυβέρνησης με την Κεντρική Τράπεζα.

Αναφορικά με τις αποπαγοποιήσεις θέσεων Γενικών Διευθυντών στη σχετική επιστολή προς την Επιτροπή Οικονομικών από τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητήθηκε η αποπαγοποίηση τεσσάρων θέσεων Γενικών Διευθυντών, πρώτου διορισμού και προαγωγής, που αφορούν την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κενώθηκε χθες 1 Απριλίου, του Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας που θα κενωθεί την 1η Ιουνίου και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, που θα κενωθεί στην 1η Σεπτεμβρίου.

Αναφορικά με την ΑΗΚ, το αίτημα αφορούσε αποδέσμευση 43 εκ. ευρώ από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της Αρχής για επενδύσεις σε θυγατρικές  εταιρείες.

Ζητήθηκαν, επίσης, η αποδέσμευση 30.000 ευρώ για την Προεδρία, που αφορούν αγορά υπηρεσιών για μελέτες που εμπίπτουν στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Κοινοτήτων Τροόδους, η αποδέσμευση κονδυλίου 10.000 ευρώ για το Υπουργείο Άμυνας που αφορά αγορά υπηρεσιών επιμετρητή ποσοτήτων, η αποδέσμευση 24.360 ευρώ για την αμοιβή του Παναγιώτη Δημόπουλου που ανέλαβε στις 11 Φεβρουαρίου 2020 καθήκοντα Συμβούλου – Συνεργάτη της Υπουργού Εργασίας και η αποδέσμευση κονδυλίου για την αγορά λογιστικών υπηρεσιών από το Αρχείο Πληθυσμού που αφορά την επιστροφή εγγυητικών σε δικαιούχους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,